Uponor

Blue is the new green

Uponor leder arbetet med att tillverka hållbara byggmaterial för kommersiella, bostads- och infrastrukturprojekt. Hållbarhet är kärnan i vårt uppdrag, vår vision och strategi.

Det är därför vi har skapat produktfamiljen Uponor Blue. Uponor Blue-produkterna hjälper er att uppnå era miljömål och att minska koldioxidutsläppen.

Uponor Blue uppfyller samma standarder, krav och prestanda som traditionella produkter. Metoderna och CO2-klassificeringarna är certifierade enligt ISCC och EPD.  

När du väljer en Uponor Blue-produkt kan du känna dig trygg i att ha tagit ett beslut idag som tar hänsyn till morgondagens miljö. Uponors signaturfärg är blå och vi använder den stolt för att belysa vårt hållbarhetsåtagande. Med Uponor blue is the new green.

Dessutom går Uponor Blue-produkterna i linje med FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals) som klimatåtgärder, rent vatten och sanitet samt ansvarsfull konsumtion och produktion. 
Med Uponor Blue är du inne på rätt väg för en minskning av koldioxidutsläppen med 55 % till år 2030. Reduktionsmålet, ”Fit for 55” (55 %-paketet), har beslutats av EU – och det är ett delmål på vägen mot ett koldioxidneutralt Europa. 

“I framtiden är hållbara produkter ett måste för att överhuvudtaget synas på marknaden.”
- Michael Rauterkus, VD och koncernchef på Uponor Corporation 

Mer om Fit for 55

Blå städer med Uponor

EU:s mål för 2030 för att minska koldioxidutsläppen banar väg för ett koldioxneutralt Europa 2050. Uponors Blue-produkter hjälper ditt företag att nå era hållbarhetsmål och bygga miljövänliga städer. Tillsammans bygger vid Blå städer!

  • 2021
  • 2022
  • 2025
  • 2030

Den första Uponor Blue produkten är lanserad

Ultra Rib 2 Blue är det första spillvattenröret i plast med upp till 70 % koldioxidreduktion. För att nå upp till reduktionen tillsattes över 50 % certifierat återvunnet råvarumaterial.


Blue is the new green

Uponor Blue-produkter har hållbarhet som sitt signum. Antingen genom att använda återvunnen eller förnybar råvara, eller genom att få besparingar genom bättre prestanda.

PEX Pipe Blue

PEX Pipe Blue lanserades för byggnation och kommersiell verksamhet. Uponor PEX Pipe Blue är det första biobaserade PEX-röret på marknaden med upp till 90 % koldioxidreduktion.


40 % av Uponors produkter är Uponor Blue

2025 skall 40 % av våra produkter möta kraven för en Uponor Blue produkt med full insyn genom EPD-certifiering.


Vi har nått våra mål

2030 är alla våra produkter EPD-certifierade och är Uponor Blue produkter. Vi har nått våra miljömål.

Uponor Blue ur ett hållbarhetsperspektiv

Uponor Blue har flera egenskaper som gör produkterna hållbara. De kan antingen vara tillverkade av förnybara och återvunna material, eller garantera resursbesparingar tack vare förbättrad prestanda. Utöver att Uponor Blue hjälper er att nå era mål om minskade koldioxidutsläpp, uppfyller Blue-produkterna samma krav, standarder och prestanda som de traditionella produkterna. 

För att säkerställa produkternas hållbarhet får ni full insyn i all data. Det här gör det enklare för er att påvisa den positiva effekten som ett projekt har. Alla våra hållbarhetsinitiativ har granskats av en oberoende tredjepartscertifiering. Tack vare miljödeklarationerna (EPD) och International Sustainability & Carbon Certifications (ISCC Plus) kan du vara säker på mängden koldioxiedreduktion du får när du väljer Uponor Blue.

Massbalans

Massbalansmetoden är ett av de enklaste och mest kostnadseffektiva tillvägagångssätten för att minska koldioxidavtrycket från tillverkningen av produkter för infrastruktur. 

Den går ut på att delvis ersätta fossilbaserat jungfruligt material med förnybart råmaterial, som kan spåras tillbaka till den första insamlingsplatsen. Massbalansering gör det möjligt att successivt övergå från fossila till förnybara råvaror.

Miljövarudeklaration (EPD)

EPD är ett standardiserat och tredjepartsverifierat dokument som anger en produkts miljöpåverkan. Den utvärderar produktens hela livscykel för att ta reda på dess koldioxidavtryck.

Detta gör att du på ett tillförlitligt sätt kan jämföra olika produkter som fyller samma funktion. Flera av Uponors produkter har redan verifierats av en EPD för att transparent kunna redogöra för deras miljöpåverkan.

Våra Blue Produkter

Ultra Rib 2 Blue

Ultra Rib 2 Blue är det första plastavloppsröret som når upp till 70 % minskat koldioxidavtryck. Reduktionen uppnås genom inblandning av 55 % förnybart (fossilfritt) råmaterial.

IQ Blue

IQ Blue är det första hållbara dagvattenröret tillverkat i plast på marknaden. IQ Blue-rör används som dagvattenrör eller som vägtrumma i många projekt inom kommun-, transport-, kommersiell och inom jord- och skogsbruket.

Pex Pipe Blue

Det första biobaserade PEX-röret på marknaden för dricksvatten och golvvärmesystem med samma prestanda som traditionella PEX-rör och med ett koldioxidavtryck som är upp till 90 % lägre jämfört med nuvarande produktstandard.

Fit for 55

EU har satt upp ett bindande mål om att uppnå klimatneutralitet 2050. Som ett steg mot detta mål har EU åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 % till 2030.
The “Fit for 55”-paketet består av ett antal förslag för att revidera och uppdatera EU-lagstiftningen för att säkerställa att nya policyer och lagar är i linje med klimatmålen för 2030 och framåt. Ett antal nya initiativ ingår även i paketet.
Med Uponor Blue är du på rätt väg för att nå målet om en koldioxidminskning på 55 % till 2030 – och koldioxidneutralitet till 2050.