Uponor

Utbildningar för professionella inom VA-branschen

Hos oss på Uponor Infra får du som professionell aktör möjlighet att bredda och fördjupa din kompetens inom Infrastruktur. Vi erbjuder högklassiga utbildningar där vi lyfter fokus från enskilda produkter till systemlösningar och olika branschregler. Vi erbjuder dessutom företagsspecifika utbildningar för just ditt företags utbildningsbehov.
 
Varför utbildning?

Varje år kostar olika typer av vattenläckage samhället ofantliga summor. Undersökningar visar att skador betydligt oftare kan hänföras till bygg- och projekteringsfel, än till materialfel och felaktiga driftförhållanden. Det är viktigt att säkra kvaliteten i hela byggprocessen. Kontinuerlig utveckling av branschen kräver att du håller dig uppdaterad i takt med att nya produkter och system introduceras på marknaden. Med rätt kunskap slipper du onödigt merarbete och minskar antalet reklamationer. Du har dessutom möjlighet att bygga lösningar med bästa möjliga totalekonomi – både för dig och din kund.

Kunskap och förståelse

Kunskap och förståelse för branschregler blir allt viktigare i framtiden! Det är viktigt att vara insatt i närliggande aktörers arbete och anvisningar, för att du ska kunna göra ditt eget jobb rätt. Ett bra samarbete mellan dig och dina kollegor under planeringsstadiet och införandet av ett bygge, borgar för en god totalekonomi. Ju mer kunskap du förvärvar, desto säkrare installationer, bättre lönsamhet och nöjdare kunder får du. Du kommer även att känna att ökad kunskap ger kunderna en tryggare känsla och ett större förtroende för dig och ditt företag.

Det tjänar alla på!

Kontakta oss för just din utbildning!