Uponor
Produkter

Dräneringssystem

Dränering av vägar, hus och jordbruksarealer i rör med 100 års livslängd

Uponor Infra har utvecklat effektiva system för alla former av dränering som t ex av marker som står under vatten, avvattning av byggarbetsplatser, när marken innehåller lera eller silt, optimering av idrottsplatser, för skydd av lantbrukets grödor, när husgrunder ska hållas torra och för dränering av vägdiken. I sortimentet ingår rör, brunnar och delar för hus, väg och jordbruksdränering.

Vägdränering

Uponor IQ är ett system för både dränering och dagvattenhantering. Systemet används till dränering av vägar, järnvägar, flygfält, deponier, värmekulvertar m m. För dränering av vägar har vi två typer av rör, fullslits och toppslits. Rören finns i dimensioner från 110 till 450 mm.

Husdränering

Komplett sortiment av rör, delar och brunnar för alla typer av byggprojekt. Rören installeras enkelt och smidigt tack vare sin låga vikt och leverans i raka längder. För dränering av hus används fullslitsade rör i slitstyp 2. Dessa rör finns i dimension 110/95 och till systemet hör även delar som flexböjar, flexgrenrör, spol T-rör, böjar, pumpbrunnar m m.

Jordbruksdränering

Täckdikning av jordbruksarealer ger snabbt vårbruk och tidig skörd med minskad ogräsbekämpning och god markbärighet. Det finns fem typer av rör, svarta och vita standard, blå special, med kokosfilter och rör med polyfilter i dimension 50 till 145 mm. Till systemet hör även delar.

Godkännanden

Uponor Jordbruks-, väg, och husdränering tillverkas och provas enligt Svensk Standard SS 3520 och SS 3542. Vägdränering tillverkas och provas enligt SS-EN 13476:2007 och är godkänt enligt tilläggskrav i Nordic Poly Mark. Det är typgodkänt av SITAC TG-nr. 0628/79 och uppfyller Trafikverkets krav TRVK 2011:072.


                

Fördelar med dräneringsprodukter

  • Effektiva lösningar
  • Brett användningsområde och sortiment
  • Enkel och smidig hantering och installation
  • Tillverkade i hållbara och säkra plastmaterial
  • Dräneringsrör för husdränering är korrosions- och kemiskt resistenta

Produkter för dränering av hus, vägar och jordbruk

Husdränering

Dränering av alla slags byggnader

Jordbruksdränering

Dränering av jordbruksarealer i rör med filter, standard, special i PE eller PVC

Vägdränering

Dränering av vägar i top- eller fullslitsade rör

Mer om dränering

Dag- och Dränvattenbrunnar

Dag- och Dränvattenbrunnar

Kapitel 6.9 - Teknisk Handbok

PDF 303 KB
Sortiment 2022

Sortiment 2022

Dräneringssystem

PDF 2 MB
Hus- och Vägdränering

Hus- och Vägdränering

Kapitel 6.3.2 - Teknisk Handbok

PDF 137 KB
Hus- och Vägdränering

Hus- och Vägdränering

Kapitel 6.3.2 - Teknisk Handbok

PDF 137 KB
Jordbruksdränering

Jordbruksdränering

Kapitel 6.3.1 - Teknisk Handbok

PDF 312 KB
Dränering

Dränering

Kapitel 6.3 - Teknisk Handbok

PDF 150 KB
PDB.62 Uponor Dränbrunn

PDB.62 Uponor Dränbrunn

Föreskrivande text

PDF 80 KB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Brunnssystem

Brunnar för spill- och dagvatten

Dagvattensystem

Rör och delar för hantering av dagvatten

Spillvattensystem

Ultrafamiljen = Ultra Rib 2, Ultra Double och Ultra Classic

Tryckrörssystem

Läs om säkra rör för trycksatt media; Barrier PLUS, ProFuse RC, PE80, PE100 och PE100RC