Uponor

Jordbruksdränering

Snabbt vårbruk och tidig skörd!

Med effektiv täckdikning av jordbruksarealer får du snabbt vårbruk och tidig skörd, minskad ogräsbekämpning, bra markförhållanden, mindre ogräs, bättre vattenförsöjning, effektiv växnäringsupptagning, tidig upptorkning, tidig sådd och bättre rotutveckling.

Våra rör för dränering av jordbruksarealer tillverkas och provas enligt SS 3520 och SS 3542 och ska alltid installeras och kontrolleras enligt gällande nationella regler och anvisningar. Vi rekommenderar att Jordbruksverkets "Läggningsanvisningar för jordbruks- och vägdränering" följs.

        
Rör för jordbruksdränering

Teknisk dokumentation

Sortiment 2023

Sortiment 2023

Sortiment 2023 som länkad PDF-fil. Ladda ner dokumentet och klicka på Jordbruksdränering eller delar och du kommer direkt dit!

PDF 10 MB
Jordbruksdränering

Jordbruksdränering

Kapitel 6.3.1 - Teknisk Handbok

PDF 312 KB
Polyesterdränering

Polyesterdränering

Produktinformation

PDF 341 KB

Kontakta oss!

Christian Larsson

Jörgen Eggesten

Peter Larsson

Peter Pålsson

Tobias Pettersson

Ulf Mineur