Uponor
Produkter

Jordbruksdränering

Snabbt vårbruk och tidig skörd med effektiv dränering

Täckdikning av jordbruksarealer ger effekt både torra och regniga år. Bruknings- och sköredekostnaderna minskar tack vare:
 
 • Snabbt vårbruk och tidig skörd
 • Minskad ogräsbekämpning
 • God markbärighet
 • Mindre ogräs
 • Minskade packningsskador
 • Bättre vattenförsörjning
 • Effektiv upptagning av växtnäring
 • Tidig upptorkning och tidig sådd
 • Bättre övervintring för höstsådden
 • Bättre rotutveckling genom att luft kommer in i jorden
Installation

Uponors dräneringsrör ska alltid installeras och kontrolleras enligt gällande nationella regler och anvisningar. De korrugerade dräneringsrören är dimensionerade för installation på minst 0,4 m och maximalt 6,0 m djup. Dräneringsledningarna täcks med material som ger bra vattengenomströmning och skyddar mot igenslamning.

Läggningsanvisningar

Jordbruksverkets "Läggningsanvisningar för jordbruks- och vägdränering" rekommenderas.

Godkännanden och kvalitet

Dräneringssystem tillverkas och provas enligt SS 3520 och SS 3542.

Läs mer om dränering av jordbruksarealer i Uponor Teknisk Handbok
Benefits of infrastructure products | Uponor

Fördelar med dräneringsrör för jordbruket

 • Tillverkas och provas enligt SS 3520 och 3542
 • Löpande kontroller av styvhet, drag- och slaghållfasthet
 • Enkla att hantera och installera

Produkter för Jordbruksdränering

Mer om jordbruksdränering

Sortiment 2021

Sortiment 2021

Jordbruksdränering

PDF 931 KB
Sortiment 2021

Sortiment 2021

Dräneringssystem

PDF 2 MB
Jordbruksdränering

Jordbruksdränering

Kapitel 6.3.1 - Teknisk Handbok

PDF 312 KB
Uponor Jordbruksdränering

Uponor Jordbruksdränering

Byggvarudeklaration

PDF 251 KB
Polyesterdränering

Polyesterdränering

Produktinformation

PDF 341 KB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Brunnssystem

Brunnar för dag- och spillvattenhantering

Dagvattensystem

Rör och delar för transport av dagvatten

Spillvattensystem

Ultrafamiljen består av tre rör, Ultra Rib 2, Ultra Double och Ultra Classic

Tryckrörssystem

Transportera dricksvatten, spillvatten eller gas i Barrier PLUS, ProFuse RC, PE80, PE100 eller PE100RC