Uponor
Produkter

Skräddarsydda produkter

En mix av kompetens och teknologi

Uponor Infras skräddarsydda produkter är inte bara optimala för ändamålet. I de flesta fall förkortar den prefabricerade produkten installationstiden avsevärt. Allt som oftast kräver infrastrukturprojekt en skräddarsydd lösning helt enligt kundens eller projektets behov. En skräddarsydd/designad produkt tas fram när standardlösningar inte riktigt räcker till. Exempel på skräddarsydda produkter, som vi tillverkar är pumpstationer, lagringstankar, reningsverk, dricksvattentankar, mätarbrunnar, ventilbrunnar, filterbrunnar, rördelar och mycket mer. Vi presenterar några av dem längre ner på denna sidan.

Vi har möjligheterna, verktygen och senaste tekniken!

Våra Produktdesigners och Projektkoordinatorer är experter på Auto CAD, Dimensionering, Beräkningar, Viktning, Deformation, Upplyftning, Konfiguratorer, Beräkningsmodeller, Trafiklast, Godstjocklekar, Tryckklasser och mycket mer och i vår produktion har vi ett skickligt och kompetent produktionsteam som löser de svåraste och mest komplicerade uppdragen. Kreativiteten styr och vi tänker ofta utanför boxen!

Vi vet vad du ska gräva ner

Kalkyler, beräkningar och dimensionering är av avgörande betydelse för ett projekts långsiktiga framgång. Vårt expertteam av produktdesigners har högsta kompetens och lång erfarenhet. Man måste veta vad man gräver ner. Veta vilka yttre och inre påfrestningar material, muffar och skarvar kommer att utsättas för – tryck, rörelser, temperaturskillnader, växtlighet etc. I samarbete med dig och medarbetare ute på fältet tar vi fram rätt lösning för ditt projekt och vår tekniska support ger dig onlinesupport, utbildning, handböcker, manualer, analyser och tester. Teknisk support är även ofta en aktiv part i ditt projekt. Från vår sida sett ingår även instruktioner, dokumentation av installation och manualer för underhåll som garanterar projektets hållbarhet och livslängd.

Det här gör vi!
 
 • 3D-ritningar av önskad lösning.
 • Beräkningar för hydraulik och flöden.
 • Svetsberäkningar.
 • Beräkningar för positionsbestämning av lyftpunkter.
 • Deformationsberäkningar.

Weholite

Weholite möjliggör hundra procent skräddarsydda produkter i dimensioner från 300 mm upp till 3500 mm. Rören som används till kompletta system för transport av vätskor eller luft i mark, i vatten eller ovan jord, är tillverkade i polyeten med slät in- och utsida. Förutom rör tillverkas kompletta anläggningar med t.ex. pump-, avskiljnings- och mätteknik.

Uponor IQ

Till skräddarsydda produkter i dimensioner från 800-1200 använder vi vårt dagvattenrör, Uponor IQ. Produkterna designas och prefabriceras enligt projektspecifikation men kan även fås som lösa rör i standarddimensioner för montering och installation på arbetsplatsen. Ett exempel på en skräddarsydd produkt av Uponor IQ är dagvattenmagasin.

Fördelar med skräddarsydda produkter

 • Uponor Infra har lång erfarenhet av skräddarsydda produkter
 • Produkter helt enligt kundens behov
 • Vi har verktygen och teknologin
 • Lång livslängd
 • Täta system
 • Optimala och ändamålsenliga produkter
 • Prefabricerade och skräddarsydda produkter förkortar installationstiden
 • Kostnadseffektivitet i projekten

Infrastrukturen under jord

Hållbara plaströr och delar för en säker infrastruktur idag och i morgon

Skräddarsytt - Optimalt för ändamålet!

Skräddarsytt - Dagvatten

Läs om skräddarsydda produkter för dagvattenhantering!

Skräddarsytt - Dricksvatten

Skräddarsydda produkter för vårt viktigaste livsmedel - Dricksvatten!

Skräddarsytt - Markförlagd ventilation

Prefabricerade rördelar, rör och tornlösningar för markförlagd ventilation!

Skräddarsytt - Spillvatten

Här ser du vilka produkter vi specialtillverkar för spillvattenhantering!

Mer om Weholite och Uponor IQ

Weholite

Weholite

Produktinformation

PDF 3 MB
PBB.5214 Weholite rörmagasin från 1400

PBB.5214 Weholite rörmagasin från 1400

Föreskrivande text

PDF 81 KB
PBB.5216 Uponor IQ 1000-1200

PBB.5216 Uponor IQ 1000-1200

Föreskrivande text

PDF 80 KB
Weholite

Weholite

Tekniska data

PDF 475 KB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Dagvattensystem

Läs om rening, pumpning, infiltration, magasinering, flödesreglering, Weholite och Uponor IQ!

Markförlagda ventilationssystem

Markförlagd ventilation förläggs i marken utanför byggnaden = spar på byggbar inomhusyta!

Spillvattensystem

Här finns info om våra spillvattensystem Ultra Rib 2, Ultra Double och Ultra Classic!

Tryckrörssystem

Info om PE80, PE100, PE100RC, ProFuse RC och Barrier PLUS!