Uponor

Referenser

Resultat 25
ProFuse installerat i Borås Stad

ProFuse installerat i Borås Stad

När 250 millimetersrören Profuse ersätter gamla 150 millimetersrör i gjutjärn på en två kilometer lång sträcka i Frufällan, får samhället en betydande kapacitetsökning för den livsviktiga vattentillgången. Dessutom ger de nya rören färre beläggningar och därmed mindre servicebehov och bättre hygien.

 
Första installationen av Ultra Rib 2 Blue

Första installationen av Ultra Rib 2 Blue

I samband med ett projekt i Sigtuna levereras de första rören Ultra Rib 2 Blue. En ny generations rör med upp till 70 % reducerat koldioxidutsläpp. En betydande del av oljan till rören kommer nämligen från avfallsindustrin och är vegetabilisk.

 
Uponor Vault renar dagvatten

Uponor Vault renar dagvatten

Nodra har valt att installera en Uponor Vault i området Smedby i Norrköping med utlopp i Ljura bäck. Området kallas Smedby Klimatanpassning och är ett projekt som bland annat handlar om att ta hand om förorenat dagvatten innan det når Östersjön.

 
Weholite installerat i Valdemarsvik

Weholite installerat i Valdemarsvik

1960 lät man kulvertera Fifalla-ån som rinner genom Valdemarsvik ut i Valdemars-viken. I slutet på 1800-talet byggdes Lundbergs Läderfabrik över den sista delen av ån vid utloppet men 1960 kom alltså en kulvert på plats, fram till fabriken under Storgatan som Trafikverket ansvarar för. Den kulverten bestod av galvad plåt och den förväntade livslängden var 50 år. Nu var den gränsen passerad och för ett par år sedan uppstod ett slukhål på kommunhusets parkeringsplats.
 
Stora Enso Nymölla biogasanläggning

Stora Enso Nymölla biogasanläggning

Stora Enso Nymölla Bruk i södra Sverige tillverkar massa- och träfritt obestruket papper och är det näst största papperstillverkningsföretaget i Europa. Nymölla Bruk tillhör divisionen ”Paper” och har en årlig kapacitet på 340 000 ton massa och 485 000 ton papper. Bruket startade 1962 och har 540 anställda. Pappret tillverkat av Nymölla Bruk är återvinningsbart, förnybart och biologiskt nedbrytbart. Cirka 90 % av Nymölla Bruks pappersvarumärken har miljömärkescertifiering som intygar produkternas minskade miljöpåverkan under produktens livscykel. Pappersprodukter från Stora Enso finns i hela världen.