Uponor

Referenser

Resultat 21
Starkt, säkert och flexibelt

Starkt, säkert och flexibelt

Skaraborgsvatten i södra Sverige behövde ersätta sin gamla dricksvattenledning som idag är gjord av trä med en ny ledning i polyeten. Det nya systemet var inte bara enkelt och snabbt att installera - det är även slagtåligt och motstår stor mekanisk påfrestning.

En hållbar lösning för ett massa- och pappersbruk

En hållbar lösning för ett massa- och pappersbruk

Att inte använda utvändiga betongvikter var av mycket stort intresse för Nymölla eftersom de inte kunde hantera installationen av utloppsledningen själva och att arbetet kunde utföras på installationsplatsen av Uponor Infra Projektservice, var avgörande faktorer för Nymölla i val av ledning.


 

 

Power boost för Stockholm Exergi

Power boost för Stockholm Exergi

Stockholm Exergi AB är ett energibolag som är verksamt i Stockholm. Det ägs gemensamt av Stockholms stad och den finska energijätten Fortum Oyj. Företaget producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Idag levererar den värme till cirka 800 000 invånare i Stockholmsregionen.