Uponor
Fallstudie

WehoPuts säkrar högsta renhet på avloppsvattnet, Överklinten, Sweden

WehoPuts säkrar högsta renhet på avloppsvattnet

Byn Överklinten på västerbottens kust i norra Sverige behövde en ny lösning för det markbaserade systermet för avloppsvatten, när det blev utdömt. Uponor WehoPuts reningsverk blev lösningen. Eftersom Överklinten ligger uppströms från grundvattenbrunnar ställdes höga krav på reningen av avloppsvattnet. Reningsverket kompletteras därför med en fosforfälla och UV-C-strålning för att fånga upp eventuell överskottsfosfor och UV-C-strålning, vilket förhindrar bakterietillväxten

Projektfakta

Överklinten, Sweden
Tomtmark
Enskilda avloppssystem
Färdigställt: 2022

Uponors roll

WehoPuts 300

Säker rening med WehoPuts

När det befintliga markbaserade systemet för avloppsvatten blev utdömt undersökte man vad som skulle fungera bra för att betjäna de 41 fastigheterna - förskola, företag, hotell, två sommarstugor och 36 permanentbostäder. Valet för på Uponors Infras Wehoputs reningsverk. En av de stora fördelarna med reningsverket är att det kommer med lastbil färdigt för installation. Är bädden grävd är det bara att lyfta verket, göra rör- och elansltuningar och återfylla. Allt gjort på en dag och inom ett dygn är verket igång och renar. Även kontroller och underhåll av verket görs snabbt och enkelt.

Renhet utöver Naturvårdsverkets krav
WehoPuts är biologiskt/kemiskt fungerande satsreningsverk tillverkade för att uppfylla myndigheternas krav på hög skyddsnivå. Naturvårdsverkets krav är att 50 % av kvävet samt 90 % fosfor och organiskt material i avloppsvattnet ska fällas. Det kravet uppfyller WehoPuts. Men med tanke på att Överklinten har ytvattentäkt nedströms från verket ville Robertsfors kommun uppnå ännu högre renhet.

De första WehoPuts-verken installerades runt år 2005 och fungerar fortfarande utmärkt. Verket i Överklinten togs i bruk i mars 2022 och nu ser man fram emot rent vatten och minimalt underhåll.

Verket uppfyller hög miljö och hälsoskyddsnivå, men i Överklinten har vi kompletterat den mekaniska avskiljningen och den biologiska och kemiska processen med en fosforfälla för att fånga ett eventuellt överskott av fosfor samt UV-C-strålning som förhindrar bakterietillväxt, berättar Jörgen Eggensten, distriktsansvarig säljare på Uponor Infra.
Platsen ställer höga krav på renhet. Dessutom ligger Överklinten uppströms från grundvattenbrunnar. Därför valde vi till fosforfälla och UV-C-strålning på Uponor Infras reningsverk. Vattnet ska vara riktigt rent, säger Fabian Erlandsson på Samhällsbyggnadskontoret/GVA i Robertsfors kommun.

Vi hade ett WehoPuts 200 sedan tidigare, så vi visste att reningsverket fungerade bra och var snabbt och enkelt att installera, säger Örjan Persson som är driftledare på Robertsfors kommun.

Vi har haft ett bra samarbete med Uponor Infra. Jörgen, vår kontaktperson har stämt av med oss under processen och återkopplat väldigt snabbt när vi haft frågor, avslutar Örjan Persson.

Robertsfors 2022

Robertsfors 1

Projektinformation

Projektinformation

Land
Sweden
Färdigställt
2022
Byggnadstyp
Tomtmark

Samarbete

Samarbete
Robertsfors kommun

Liknande projekt

WehoPuts 200pe installation

WehoPuts 200pe installation

Familjeföretaget Benders startade 1960 i Edsvära på Varaslätten. Benders är idag en marknadsledande tillverkare och leverantör av produkter i betong och natursten.