Uponor
Produkter

Brunnssystem

Pålitliga, hållbara och säkra brunnar för många användningsområden

Uponor Infra har ett brett utbud av plastbrunnar för olika ändamål som dagvattenbrunnar, inspektionsbrunnar, dräneringsbrunnar, infiltrationsbrunnar, rensbrunnar med olika betäckningar. Allt som behövs för att installera ett brunnssystem av hög kvalitet. Det viktigaste är att välja rätt typ av brunn för olika ändamål. Val av rätt brunnsdimension garanterar funktionen och blir den effektivaste lösningen.

Uponor har många års erfarenhet av att tillverka formsprutade och skräddarsydda plastbrunnar. På marknaden växer kraven på plastbrunnar speciellt i dimension 1000 och mindre. Uponor kan leverera brunnar i Weholite ända upp till dimension 3500. I sortimentet ingår brunnar som är Nordic Poly Mark-godkända, delar liksom ständig produktutveckling, kvalitetssäkring, garantier för att brunnarna har lång livslängd – även i utmanande förhållanden. Våra hållbara lösningen kommer avsevärt att minska underhåll och reparationskostnader i framtiden.

Inspektionsbrunnar installeras för att sammankoppla flera rörledningar och för att göra avvinklingar på ledningar för spill- eller dagvatten. Brunnarna ger access till inspektion och underhållsarbeten. Det finns flera olika brunnsbottnar och dimensioner att välja på.

Rensbrunnar installeras på spill- eller dagvattenledningar för underhåll av ledningen. Dessa brunnar installeras alltid på ett rakt rör, cirka var 50:e meter.

Dagvattenbrunnar samlar upp vatten från gator, vägrenar, parkeringsplatser, gårdar och andra hårdgjorda ytor. Dagvattnet rinner genom ett galler på brunnens topp och tyngre partiklar som t ex sand och löv samlas upp i botten av en sandfångsbrunn. Dagvattenbrunnar kan specialtillverkas med vattenlås, frostskydd eller sandfång.

Dräneringsbrunnar installeras tillsammans med dräneringsrör och fungerar som inspektions- och underhållspunkt. Brunnarna installeras nära byggnader men även i åkrar, diken och vägar. Dräneringsbrunnar har normalt mindre slamvolym och anslutningsmöjligheterna är ofta flera i en brunn.


                 

Fördelar med våra brunnar

  • En smart design gör brunnarna lätta och enkla att installera
  • Brunnar upp till dimension 1000 och specialtillverkade brunnar och inspektionsbrunnar upp till dimension 3500 mm.
  • Kompatibla med alla typer av rör
  • Brunnar av hög kvalitet säkrar en hållbar lösning och minskade underhållskostnader

Uponor Brunnssystem

Dagvattenbrunnar

Dagvattenbrunnar med eller utan sandfång, med eller utan vattenlås eller med multifunktionella utlopp.

Inspektionsbrunnar

Komplett sortiment av inspektionsbrunnar i dimension, 315, 400, 425 och Uponor Accesso dimension 600®.

Mer om våra brunnar

Sortiment 2022

Sortiment 2022

Brunnssystem

PDF 2 MB
Accesso 600

Accesso 600

Produktinformation

PDF 2 MB
Accesso 600

Accesso 600

Tekniska data

PDF 347 KB
Accesso 1000

Accesso 1000

Tekniska data

PDF 2 MB
Accesso 1000

Accesso 1000

Installationsanvisning

PDF 6 MB
Uponor Brunnssystem PP

Uponor Brunnssystem PP

Byggvarudeklaration

PDF 250 KB
Certifikat 4069-13

Certifikat 4069-13

PDF 159 KB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Magasinering

Lagring och fördröjning av dagvatten i Weholite eller i Uponor IQ magasin.

Uponor IQ

Uponor IQ är ett intelligent och vattentätt rörsystem för hantering av dagvatten

Uponor Ultra

Ultrafamiljen består av 3 rör. Det släta röret Ultra Classic. Dubbelväggsröret Ultra Double och det ribbade röret Ultra Rib 2.

Weholite

Weholite - ett multifunktionellt system för många användningsområden