Uponor
Produkter

Husdränering

Håll husgrunden torr med Uponor husdränering

Uponor Infras sortiment för husdränering är komplett med rör, delar och brunnar för alla typer av byggnader. De lätta rören av hög kvalitet bidrar till enkel hantering och lång livslängd. Installationen förenklas av de styva rören som levereras i raka längder.

Dräneringssystemet korroderar/rostar inte vilket ger en lång livslängd även vid låga pH-värden. Plastmaterialet Polyeten (PE) är kemiskt resistent mot de allra flesta ämnen som kan tänkas förekomma i och runt dräneringsledningen. Sortimentet består av ett rör i dimension 110/95 av slitstyp 2 med skarvmuff och delar såsom skarvmuffar, flexböjar, flexgrenrör, Spol T-rör, gårdsbrunn, pumpbrunn m m.

Godkännanden
Uponor husgrundsdränering är godkänt enligt SS 3520 och SS 3542.

Installation
Läggningsanvisningar för husgrundsdränering som är utgiven av SPF, Sveriges Plastförbund rekommenderas.


                

Fördelar med rör och delar för husdränering

  • Rören är lätta och enkla att installera
  • Korrosionsfritt system
  • Lång livslängd
  • Kemiskt resistent system

Mer om Husdränering

Sortiment 2022

Sortiment 2022

Husdränering

PDF 645 KB
Hus- och Vägdränering

Hus- och Vägdränering

Kapitel 6.3.2 - Teknisk Handbok

PDF 137 KB
Husgrundsdränering

Husgrundsdränering

Läggningsanvisningar

PDF 1 MB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Brunnssystem

Våra brunnar för dagvatten eller spillvatten

Dagvattensystem

Mer om hantering och transport av dagvatten

Spillvattensystem

Ultrafamiljen: Ultra Rib 2, Ultra Double och Ultra Classic

Tryckrörssystem

Transport av trycksatt media i Barrier PLUS, ProFuse RC, PE80, PE100 och PE100RC