Uponor

Spillvattensystem

Uponor Spillvattentransport är hållbar och säker

När man installerar spillvattensystem i marken, är det viktigt att alltid göra det på ett säkert sätt med system som har lång livslängd. Med produkter av hög kvalitet kan livslängden vara mer än 100 år. Uponor Infras Spillvattensystem är ett omfattande system för spillvattenledningar med tillhörande delar. Beroende på användningsområde och dimension erbjuder Uponor Infra några olika system.
 
  • Ultra Classic är ett slätt PP-rör i modernt utförande. Tack vare att det är ett extra hållbart rör passar det bra för de nordiska förhållandena.
  • Ultra Double är det bästa dubbelväggsröret med integrerad muff på marknaden. Röret är lätt att snabbt att installera tack vare sin låga vikt.
  • Ultra Rib 2 är det säkraste spillvattenröret på marknaden. Den unika ribbade konstruktionen är unikt likväl som rörets motstånd mot nötning eller hantering vid installation eller hantering
  • Ultra Rib 2 Blue är det första fossilfria plaströret på marknaden som når upp till 70 % koldioxidreduktion!
  • Uponor PVC-rör är ett traditionellt spillvattenrör för spill- och dagvattentransport. Röret är massivt och slätt och tillverkas av ett mycket hållbart och styvt PVC-material.
        

Uponor Infras rör för spillvattentransport

Ultra Classic

Ultra Classic är ett slätt spillvattenrör i PP

Ultra Double

Ultra Double är det bästa dubbelväggsröret med integrerad muff på marknaden

Ultra Rib 2

Ultra Rib 2 är det säkraste spillvattenröret på marknaden

Ultra Rib 2 Blue

Ultra Rib 2 Blue - det första fossilfria plaströret för transport av spillvatten

PVC- rör

PVC-rör är ett traditionellt självfallssystem för spill- och dagvatten

Frågor & Svar om Uponor Spillvattenhantering

Spillvatten