Uponor
Produkter

Spillvattensystem

Hållbara rör för transport av spillvatten

När man installerar spillvattensystem i marken, är det viktigt att alltid göra det på ett säkert sätt med system som har lång livslängd. Med produkter av hög kvalitet kan livslängden vara mer än 100 år. Uponor Infras Spillvattensystem är ett omfattande system för spillvattenledningar med tillhörande delar. Beroende på användningsområde och dimension erbjuder Uponor Infra några olika system.

Uponor Infra har alltid legat i framkant av produktutvecklingen. Produkterna för transport av spillvatten är designade och tillverkade med över 60 års erfarenhet. Med innovativt tänkande och med långsiktig produktutveckling består Ultrafamiljen av tre produkter. Förutom dessa tre produkter erbjuder vi även PVC-rör.

  • Ultra Classic är ett slätt PP-rör. Tack vare att det är ett extra hållbart rör passar det bra för de nordiska förhållandena.
  • Ultra Double är det bästa dubbelväggsröret med integrerad muff på marknaden. Röret är lätt att snabbt att installera tack vare sin låga vikt.
  • Ultra Rib 2 är det säkraste spillvattenröret på marknaden. Den unika ribbade konstruktionen är unikt likväl som rörets motstånd mot nötning eller hantering vid installation eller hantering
  • Uponor PVC-rör är ett traditionellt spillvattenrör för spill- och dagvattentransport. Röret är massivt och slätt och tillverkas av ett mycket hållbart och styvt PVC-material.

                

Uponor Ultra PP-rör

Ultrafamiljen består av tre spillvattenrör för olika ändamål. Varje rör är bäst i sin klass. Från Ultrafamiljen hittar du den perfekta lösningen för ditt projekt.

Uponor Infras rör för spillvattentransport

Ultra Classic

Ultra Classic är ett slätt spillvattenrör i PP

Ultra Double

Ultra Double är det bästa dubbelväggsröret med integrerad muff på marknaden

PVC- rör

PVC-rör är ett traditionellt självfallssystem för spill- och dagvatten

Ultra Rib 2

Ultra Rib 2 är det säkraste spillvattenröret på marknaden

Ultra Rib 2 Blue

Ultra Rib 2 Blue - det första fossilfria plaströret för transport av spillvatten

Frågor och Svar om Spillvattenhantering

Läs mer!

Sortiment 2022

Sortiment 2022

Spillvattensystem

PDF 5 MB
Ultra Rib 2

Ultra Rib 2

Tekniska data

PDF 174 KB
Ultra Double

Ultra Double

Tekniska data

PDF 186 KB
Ultra Classic

Ultra Classic

Tekniska data

PDF 179 KB
PVC Rör

PVC Rör

Tekniska data

PDF 171 KB
Spillvatten

Spillvatten

Kapitel 5.0 - Teknisk Handbok

PDF 820 KB
Ribbade rör, Ultra Rib 2

Ribbade rör, Ultra Rib 2

Kapitel 5.1 - Teknisk Handbok

PDF 814 KB
Dubbelväggsrör, Ultra Double

Dubbelväggsrör, Ultra Double

Kapitel 5.2 - Teknisk Handbok

PDF 560 KB
Släta rör, Ultra Classic och PVC

Släta rör, Ultra Classic och PVC

Kapitel 5.3 - Teknisk Handbok

PDF 898 KB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Brunnssystem

Komplett sortiment av spill- och dagvattenbrunnar

Dagvattensystem

Rör och delar för en säker och hållbar dagvattenhantering

Tryckrörssystem

Läs allt om PE80, PE100, PE100RC, ProFuse RC och Barrier PLUS!

Uponor Infra Teknisk handbok

I Uponor Infra Teknisk handbok läser du allt om våra olika system