Uponor
Produkter

Ultra Double rör

Dubbelväggsrör - Ultra Double

Säkerhet och enkelhet har varit avgörande faktorer vid utvecklingen av markavloppssystemet Uponor Ultra Double. Säkerheten uppfylls genom in-line muffade dubbelväggsrör och egenskaper som vida överträffar de europeiska normkraven. Enkelheten upptäcker du vid installation - bra ergonomi, brett sortiment, kompabilitet med Uponor Ultra Rib 2 samt alltid professionella råd om det skulle behövas. Självklart är Uponor Ultra Double certifierade enligt Nordic Poly Mark.

Reducera risken för läckage
Med in-line muffade rör halverar du antalet skarvar på ledningen. Ultra Double tillverkas med patenterad teknologi för in-line muff med dubbla skikt, vilket gör att även muffen har en styv konstruktion som säkerställer täthet. Samma material i både rör och muff förenklar framtida återvinning.
Ultra Double medlem i Ultrafamiljen | Uponor

Ultra Doubles fördelar

  • Tillverkat i PP-material med slät insida och korrugerad utsida
  • Kompatibelt med Ultra Rib 2
  • Ringstyvhet SN8
  • Vit insida för smidig TV-inspektion
  • Högre egenskaper än de europeiska normkraven
  • Integrerad muff för vattentät installation
  • Tätningsring i olje- och bensinbeständigt material eller som standard

Planering och Installation av spillvattenrör

Uponor Ultra Familjen

Uponor Infras Ultrafamilj består av 3 rör: Ultra Rib 2, Ultra Double och Ultra Classic

Mer info om Ultra Double

Sortiment 2022

Sortiment 2022

Ultra Double

PDF 1 MB
Ultra Double

Ultra Double

Tekniska data

PDF 186 KB
Dubbelväggsrör, Ultra Double

Dubbelväggsrör, Ultra Double

Kapitel 5.2 - Teknisk Handbok

PDF 560 KB
Uponor Ultra Double

Uponor Ultra Double

Byggvarudeklaration

PDF 246 KB
Certifikat 4039-27

Certifikat 4039-27

PDF 434 KB
Certifikat 4077-26

Certifikat 4077-26

PDF 148 KB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Lösningar - Produkter - Spillvattensystem - Produktkatalog

Dagvattensystem

Hållbara produkter för rening, flödesreglering, magasinering, pumpning och infiltration av dagvatten

Dokumentation

I down load center hittar du tekniska data, installationsanvisningar, certifikat och mycket mer!

Rens- och inspektionsbrunnar

Marknadens bredaste utbud av rens- och inspektionsbrunnar

Spillvattensystem

Säkra produkter med lång livslängd för transport av spillvatten