Uponor
Produkter

Ultra Rib 2 Spillvattenrör

Avloppsröret Ultra Rib 2 har över 100 års livslängd

Det registrerade varumärket Ultra Rib 2 har extremt hög täthet, säkerhet och styrka. Plaströrssystemet har alltid haft egenskaper som ligger väsentligt över de krav som ställs i Norden och övriga Europa. Kommuner, industrier och exploatörer kan vara trygga med att plaströren och plaströrssystemen fungerar i långt över 100 år.

Men vi nöjer oss inte med att erbjuda det bästa. Vår position på marknaden sedan vi tillverkade vårt första avloppsrör 1952 har bottnat i innovation, utveckling och noggrannhet. Därför har vi sett över alla delar och detaljer på spillvattenröret Ultra Rib 2. Vi har räknat, mätt och kalkylerat. Vi har testat, justerat och finslipat. Och vi hittade en detalj som vi kunde förbättra – muffens konstruktion är nu ännu lite bättre och det säkraste systemet har blivit ännu säkrare.

Ultra Rib 2 SN8 med integrerad muff finns i dimensioner från 200 till 560 mm i 3-meters längder.
Många fördelar med Ultra Rib 2 | Uponor

Avloppsröret Ultra Rib 2

  • Integrerad muff – 50 % färre skarvar
  • Muff med precisa mått och toleranser – ger enkel installation och bra flödeshydraulik
  • Uppfyller dubbla Nordic Poly Mark kraven
  • Lågt koldioxidutsläpp med över 100 års livslängd
  • Enkel TV-inspektion tack vare den vita insidan
  • Schaktet kan fyllas med material upp till partikelstorlek 60 mm

Ny muffkonstruktion för Ultra Rib 2!

Vi har sett över detaljerna på Ultra Rib 2 och förbättrat muffens konstruktion. Det gör att röret nu är ännu bättre och säkrare!

Stör ej! Test pågår av Ultra Rib 2. Välkommen tillbaka år 2170!

Genom tuffa tester av avloppsröret Ultra Rib 2 har det över 100 års bevisad livslängd och uppfyller dubbla Nordic Poly Mark-kraven

Planering och Installation av plaströr

Läs mer om plaströret Ultra Rib 2

Sortiment 2022

Sortiment 2022

Ultra Rib 2

PDF 1 MB
Ultra Rib 2

Ultra Rib 2

Tekniska data

PDF 174 KB
Ribbade rör, Ultra Rib 2

Ribbade rör, Ultra Rib 2

Kapitel 5.1 - Teknisk Handbok

PDF 814 KB
PBB.5216 Ultra Rib 2

PBB.5216 Ultra Rib 2

Föreskrivande text

PDF 81 KB
Uponor Markavloppssystem Ultra Rib 2

Uponor Markavloppssystem Ultra Rib 2

Byggvarudeklaration

PDF 111 KB
Certifikat 4077-26

Certifikat 4077-26

PDF 148 KB
Certifikat 4039-27

Certifikat 4039-27

PDF 434 KB
EPD

EPD

Environmental Product Declaration

PDF 997 KB

Mer från Uponor Infra

Brunnssystem

Info om vårt kompletta sortiment av spill- och dagvattenbrunnar!

Dagvattensystem IQ

Uponor IQ - testa vårt och ditt IQ

Dokumentation

I down load center hittar du broschyrer, tekniska data, certifikat och mycket mer!

Spillvattenhantering

Täta, långlivade system för spillvattentransport.

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.