Uponor

Ultra Rib 2

Över 100 års livslängd med Ultra Rib 2

Ultra Rib 2® har extremt hög täthet, säkerhet och styrka. Plaströrssystemet har alltid haft egenskaper som ligger väsentligt över de krav som ställs i Norden och övriga Europa. Kommuner, industrier och exploatörer kan vara trygga med att plaströren och plaströrssystemen fungerar i långt över 100 år.

Men vi nöjer oss inte med att erbjuda det bästa. Vår position på marknaden sedan vi tillverkade vårt första avloppsrör 1952 har bottnat i innovation, utveckling och noggrannhet. Därför har vi sett över alla delar och detaljer på spillvattenröret Ultra Rib 2. Vi har räknat, mätt och kalkylerat. Vi har testat, justerat och finslipat. Och vi hittade en detalj som vi kunde förbättra - muffens konstruktion är nu ännu lite bättre och det säkraste systemet har blivit ännu säkrare.

Ultra Rib 2 SN8 med integrerad muff finns i dimensioner från 200 till 560 i 3-meterslängder.

Stör ej - Test pågår! - Välkommen tillbaka år 2170!

Mer om Ultra Rib 2

Teknisk dokumentation

Sortiment 2022

Sortiment 2022

Ultra Rib 2

PDF 1 MB
Ultra Rib 2

Ultra Rib 2

Tekniska data

PDF 174 KB
Ribbade rör, Ultra Rib 2

Ribbade rör, Ultra Rib 2

Kapitel 5.1 - Teknisk Handbok

PDF 814 KB
PBB.5216 Ultra Rib 2

PBB.5216 Ultra Rib 2

Föreskrivande text

PDF 81 KB
Certifikat 4077-27

Certifikat 4077-27

PDF 638 KB
Certifikat 4039-28

Certifikat 4039-28

PDF 1 MB
EPD

EPD

Environmental Product Declaration

PDF 997 KB