Uponor
Produkter

Kabelskyddsrörssystem

Säker leverans med kabelrör och kabelskydd

Uponor Infra produktutvecklar och levererar smarta lösningar för skydd av kablar med svagström, starkström och all slags dataöverföring, exempelvis kabel-TV och telefonnät av koppar eller fiberoptik. Vårt sortiment omfattar kabelskyddsrör och kabelskydd, varningsmaterial, kabelbrunnar och diverse kabeltillbehör och används fram till byggnader i och ovan mark. Av miljö- och kvalitetsskäl tillverkar vi våra kabelskyddsrör i PE eller PP. Materialens goda egenskaper gör kabelrören tåliga för värme och kyla, slag och stötar, samt beständiga mot de flesta kemikalier och aggressiva vätskor.

Kabelskyddsrören har lång livslängd och låg vikt, vilket förenklar lagring, transport och installation. Därtill kan rören och de delar i kabelskyddssystemet som tillverkas i PE malas ner och smältas för nytillverkning, alternativt förbrännas till energi. De flesta av Uponor Infras system är täta mot grundvatten, vilket möjliggör förläggning av tomrör som man vid ett senare tillfälle drar kablar eller fiberoptik i. Uponor Infras produkter uppfyller de krav som ställs på kabelskydd enligt EBR KJ41:15 Kabelförläggning max 145 KV, SS 424 1437, Svensk Standard utgåva 6 och SPF Verksnorm 5200 utgåva 1.


                

Kabelskyddens fördelar

  • Dokumenterad lång livslängd
  • Komplett sortiment: släta, korrugerade, dubbelväggiga, delade rör och delar
  • Hög kvalitet
  • Tål värme, kyla, slag och stötar
  • Lätta och enkla att hantera vid lagring, transport och installation

Cable Protection System

Världens sista utpost mot oändligheten, vindkraftsparken eller megastaden har ett gemensamt – det går kablar dit. I eller ovan jord. El, tele eller fiber. Kablar som ser till att hjulen snurrar, lampor lyser, information utbyts och människor lever. Och överlever. Vi ser till att kablarna skyddas. Att de inte skadas eller går av. Och vi har ett system för det: Cable Protection System by Uponor Infra.

Här hittar du Cable Protection System - Marknadens bredaste sortiment av kabelskyddsprodukter tillverkade i plast

Cable Protection System by Uponor Infra

Cable Protection System för rätt kabelskydd!

Cable Protection System är, precis som tekniken den skyddar, under ständig utveckling. Ny teknik, nya behov och nya sätt att förlägga kabel kräver nya sätt att skydda kabeln.

Info om produkterna

Kabelbrunnar

Kabel- och teknikbrunnar i PE eller PP

Kabelskyddsrör

Kabelskyddsrör för säkra leveranser

Markeringsband och Markeringsnät

Band och nät för identifering av kablar i mark

Opto kabelskyddsrörssystem

Blås långa fiberkablar med Opto

Mer info om kabelskyddsrörssystem

Sortiment 2022

Sortiment 2022

Kabelskyddsrörssystem

PDF 3 MB
Sortiment 2022

Sortiment 2022

Kabelbrunnar och Delar

PDF 142 KB
Sortiment 2022

Sortiment 2022

Markeringsband och Markeringsnät

PDF 390 KB
Sortiment 2022

Sortiment 2022

Kabelskyddsrör Opto och Delar

PDF 337 KB
El och Tele

El och Tele

Kapitel 9.0 - Teknisk Handbok

PDF 706 KB
Cable Protection System

Cable Protection System

Produktinformation

PDF 2 MB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Dagvattensystem

Rening, infiltration, pumpning, flödesreglering, magasinering, Uponor IQ och Weholite för dagvattenhantering

SEG Databasen

Kolla e-nummer på e-nummerbanken

Spillvattensystem

Spillvattenhantering i hållbara rör och delar

Blue is the new green

Hållbarhet är kärnan i vårt uppdrag, vår vision och strategi.

Det är därför vi har skapat produktfamiljen Uponor Blue. Uponor Blue-produkterna hjälper er att uppnå era miljömål och att minska koldioxidutsläppen.