Uponor

Kabelskyddsrörssystem

Cable Protection System by Uponor Infra

I vårt sortiment har vi kabelskyddsrör, varningsmaterial, kabelbrunnar, optorör och diverse delar som installeras fram till byggnader i och ovan mark. Av miljö- och kvalitetsskäl tillverkar vi våra kabelskyddsrör i PE eller PP. Materialens goda egenskaper gör kabelrören tåliga för värme och kyla, slag och stötar, samt beständiga mot de flesta kemikalier och aggressiva vätskor.

Kabelskyddsrören har lång livslängd och låg vikt, vilket förenklar lagring, transport och installation. Därtill kan rören och de delar i kabelskyddssystemet som tillverkas i PE malas ner och smältas för nytillverkning, alternativt förbrännas till energi. De flesta av Uponor Infras system är täta mot grundvatten, vilket möjliggör förläggning av tomrör som man vid ett senare tillfälle drar kablar eller fiberoptik i.

Våra produkter uppfyller de krav som ställs på kabelskydd enligt EBR KJ41:15 Kabelförläggning max 145 KV, SS 424 1437, Svensk Standard utgåva 6 och SPF Verksnorm 5200 utgåva 1.

             

Uponor Infra har marknadens bredaste sortiment

Kabelbrunnar

Kabel- och teknikbrunnar i PE eller PP

Kabelskyddsrör

Kabelskyddsrör för säkra leveranser

Varningsmaterial

Band och nät för identifering av kablar i mark

Opto kabelskyddsrörssystem

Blås långa fiberkablar med Opto

Uponor FastGuard

Uponor FastGuard delat kabelskyddsrör 

Svar på dina frågor får du här!

Kabelskydd