UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Vykurovanie, chladenie, inštalácie a riešenia pre infraštruktúru