UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Ochrana údajov

Ak máte akékoľvek obavy súvisiace s ochranou údajov v spoločnosti Uponor, kontaktujte nás:

Ilmalantori 4
00240 Helsinki
FÍNSKO

E-mailová adresa: privacy@uponor.com