UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava
Spoločnosť

Uponor ako partner

Sieť pre budúcnosť

Spoločnosť Uponor je jedným z lídrov trhu v oblastiach vykurovania, chladeniadodávok pitnej vody a infraštruktúry. Jedným z našich najdôležitejších cieľov je podporovať inovácie, aby sa zlepšila a neustále zvyšovala kvalita života ľudí v súčasnosti a pre budúce generácie.

Nedokážeme to sami. Úzka spolupráca s predajcami, inštalatérmidizajnérmi a architektmi, staviteľmi a investormi je kľúčom k spoločnému úspechu. Ich rozsiahle skúsenosti a nápady v kombinácii s našimi komplexnými znalosťami a vysokou kvalitou našich produktov vytvárajú základ dlhodobej spolupráce.

Našich obchodných partnerov podporujeme prostredníctvom technických znalostí a rozsiahlych služieb, ako sú napríklad marketingové aktivity a predajné dokumenty. Taktiež prostredníctvom podpory predaja zamestnancami spoločnosti Uponor, ako aj neustálym vzdelávaním v Uponor Akadémii.

Ak budete spolupracovať so spoločnosťou Uponor ako kvalifikovaný inštalatér, môžete v rámci svojich projektov počítať s profesionálnou podporou. Napríklad Uponor Akadémia ponúka rozsiahle školiace kurzy.

Pre architektov a dizajnérov poskytuje spoločnosť Uponor komplexnú podporu od návrhu až po realizáciu. To sa týka použitia Building information modelling – Modelovania informácií o stavbe (BIM), ako aj získavania dôležitých certifikátov udržateľnosti v oblasti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design – Vedenie v oblasti energetiky a environmentálneho dizajnu), BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology – Stavebno-výskumná inštitúcia metodiky environmentálneho hodnotenia) alebo DGNB (German Sustainable Building Association – Nemecká asociácia udržateľného stavebníctva).

Spoločnosť Uponor taktiež podporuje stavebné spoločnosti a generálnych dodávateľov vo všetkých fázach stavebných projektov. Od návrhu a výstavby po koordináciu logistiky až po uvedenie do prevádzky.

Pri stavebných projektoch sa dôležité rozhodnutia robia dlho predtým, ako sa vyhotoví prvý návrh. V tejto fáze koncepcie a plánovania spoločnosť Uponor podporuje investorov, developerov a poskytovateľov stavebných služieb, aby našli to správne riešenie pre svoj projekt. Výpočtom očakávaných investičných a prevádzkových nákladov spoločnosť Uponor vytvára bezpečný finančný základ pre váš projekt.

História spoločnosti Uponor

továreň Uponor
  • Od stolárskej dielne až po celosvetového hráča
  • Od výrobcu liatinových potrubí až po vedúceho výrobcu plastových potrubí
  • Od pôvodných fínskych dielní po výrobné zariadenia v Európe, Amerike a Ázii