UPONOR
Spoločnosť Uponor: Fínske korene – celosvetové pôsobenie

Premýšľame o vode pre budúce generácie

Kto sme?

V spoločnosti Uponor premýšľame o vode pre budúce generácie. Naša ponuka, vrátane bezpečnej dodávky pitnej vody, energeticky účinného sálavého vykurovania alebo chladenia a spoľahlivé infraštruktúry, umožňuje udržateľnejšie životné prostredie.

Pomáhame našim zákazníkom v bytovej a komerčnej výstavbe, mestách, obciach, oblasti verejných služieb a v rôznych priemyselných odvetviach pracovať rýchlejšie a modernejšie. Uponor zamestnáva približne 3 900 odborníkov v 26 štátoch Európy a Severnej Ameriky.

V roku 2021 dosiahli čisté tržby spoločnosti Uponor približne 1,3 miliardy EUR. Kótovaná spoločnosť Uponor Corporation sídli vo Fínsku a je súčasťou Nasdaq Helsinki.

Viac ako 100 rokov skúseností

Dôvera je stavebným kameňom každého úspešného partnerstva. Základ, na ktorom môžeme stavať, v doslovnom aj metaforickom zmysle. Budujeme dôveru spoločne s našimi partnermi: zákazníkmi, potenciálnymi zákazníkmi a dodávateľmi. Pomocou zdieľanie našich znalostí, kvality a udržateľných výsledkov.

A to je to, čo robíme viac ako 100 rokov.