UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava
Produkty

Pitná voda, rozvody vody a hygiena s Uponor potrubím a tvarovkami

Pitná voda znamená život, žite s Uponor potrubím a Uponor tvarovkami

Pitná voda je nevyhnutná a pitnú vodu potrebujú všetci: rastliny, zvieratá a samozrejme tiež ľudia. Priemerne obyvateľ rodinného domu spotrebuje za deň zhruba 250 litrov pitnej vody.

Preto sú hygienicky nezávadné rozvody vody (pitnej) z hľadiska zdravia i kvality života úplne nevyhnutnými. Infraštruktúra rozvodov (rozvody vody) a pitná voda je často vo veľmi zlom stave a je potrebné ju vylepšiť. Spoločnosť Uponor ponúka bezpečné a spoľahlivé riešenie hygienickej nezávadnosti v budovách - pomocou Uponor potrubia a Uponor tvaroviek bude pitná voda dostupná v tej najvyššej kvalite.

Pitná voda, rozvody vody a ako docieliť hygienickej nezávadnosti v budovách? Zdravá pitná voda - to sú vodovodné rúrky + tvarovky od Uponor!

uponor hygienic drinking water delivery
 • Pitná voda a hygienická nezávadnosť je absolútne kľúčová pre všetky typy budov
 • Stavbári, majitelia nehnuteľností a prevádzkovatelia sú zodpovední za hygienu pitnej vody a za to, že rozvody vody (pitnej) zodpovedajú zákonným požiadavkám

Pitná voda a rozvody vody - Uponor potrubia a Uponor tvarovky = spĺňajú slovenské normy

Takéto požiadavky napríklad stanovuje vyhláška. Napríklad 247/2017 "Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou".

Najdôležitejšie body pre rozvody vody:
 
 • Nízky obsah vody
 • Pitná voda a prevádzka bez stagnácie
 • Pitná voda - pravidelná výmena vody vo vodovodnom systéme (rozvody vody)
multilayer pipe system

Pitná voda a produkty pre rozvody pitnej vody s Uponor potrubím a Uponor tvarovkami

Rozvody vody a pitná voda - Uponor hygienická logika

 • Slučkové inštalácie pre zaistenie prietoku vody
 • Monitorovanie a údržba na zabezpečenie trvalej bezpečnosti pitnej vody

PEX systém

 • 40 rokov skúseností s viac ako 3,5 miliardami metrov vyrobených flexibilných rúr PEX
 • Kompletné riešenie vyrobené z rúrok a tvaroviek

Pitná voda a viacvrstvový potrubný systém

 • Poskytuje najvyššiu stabilitu a ohybnosť
 • Rozvody vody a systém absolútne odolný voči kyslíku a korózii

Pitná voda, rozvody vody a výhody použitia Uponor potrubia a Uponor tvarovek

Pitná voda a hygiena pitnej vody - viac informácií o Uponor vodovodných systémoch - trubky na vodu + tvarovky

Uponor kompozitné potrubia pre rozvody pitnej vody a vykurovanie

Uponor kompozitné potrubia pre rozvody pitnej vody a vykurovanie

Technické informácie.

PDF 10 MB
Uni Pipe Plus

Uni Pipe Plus

Marketingová brožúra.

PDF 841 KB