UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Úspech potrháva záväzok spoločnosti Uponor k udržateľnosti

Spoločnosť Uponor získala zlatú medailu Ecovadis

Spoločnosť Uponor dosiahla zlaté priečky podľa hodnotenia udržateľnosti EcoVadis

„Je to prvýkrát, čo je spoločnosť Uponor ocenená zlatou medailou. Tento úspech odráža dlhodobý záväzok spoločnosti Uponor k udržateľnosti a transparentnosti ohľadom programu ESG. Naša nová agenda udržateľnosti, ktorá bola spustená v roku 2022, nám poskytla nový rámec s ambicióznymi cieľmi. Nová agenda udržateľnosti je založená na tom, kde skutočne môžeme niečo zmeniť. Zaväzujeme sa k našim zákazníkom, majiteľom, partnerom, zamestnancom a spoločnosti – sľubujeme, že aj naďalej budeme robiť všetko pre to, aby sme zvýšili náš pozitívny vplyv, znížili našu ekologickú stopu a zaistili plnú transparentnosť v daných oblastiach. Som veľmi hrdý na naše tímové úsilie v celej organizácii, ktoré viedlo k nášmu lepšiemu skóre EcoVadis,“ hovorí Thomas Fuhr, technologický riaditeľ spoločnosti Uponor Corporation.

„Skóre spoločnosti Uponor v oblasti práce, ľudských práv a udržateľného verejného obstarávania sa výrazne zlepšilo. Sekcia Práca a ľudské práva odráža pokrok v našej práci v oblasti zdravia a bezpečnosti a zlepšené podávanie správ o spokojnosti s prácou, starostlivosti o zdravie pri práci a postupoch hodnotenia výkonu. Hodnotenie udržateľného nákupu sa zlepšilo na základe integrácie Kódexu správania dodávateľa do zmlúv o dodávkach a toho, že spoločnosť Uponor vykonala prvé počiatočné posúdenie rizík udržateľnosti dodávateľa. Najväčšiu potrebu zlepšenia aktuálne vnímame v sekcii Udržateľného zadávania zákaziek,“ dodáva Ilari Aho, viceprezident pre udržateľnosť a regulačné záležitosti.

Na základe našej stratégie je cieľom programu udržateľnosti spoločnosti Uponor maximalizovať náš pozitívny dopad na zákazníkov, zamestnancov a spoločnosť a zároveň minimalizovať našu vlastnú ekologickú stopu. Agenda z roku 2022 bola vytvorená spoločne s našimi zákazníkmi, spoločnosťou Uponorians a ďalšími kľúčovými zainteresovanými stranami. V našich rozhovoroch so zúčastnenými stranami sa stále objavovali rovnaké 3 témy: opatrenia v oblasti klímy, obeh a transparentnosť. Týmto 3 témam sa venujeme v našej novej agende udržateľnosti, ktorá zahŕňa konkrétne, merateľné ciele, o ktoré sa usilujeme.

EcoVadis je platforma pre spoluprácu poskytujúca hodnotenie udržateľnosti a nástroje na zlepšenie výkonu pre globálne dodávateľské reťazce. Metodický rámec EcoVadis posudzuje zásady a opatrenia spoločností a tiež ich publikované správy týkajúce sa životného prostredia, pracovných a ľudských práv, etiky a udržateľného verejného obstarávania. Metodika EcoVadis je založená na medzinárodných štandardoch udržateľnosti Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact (UNGC) a ISO 26000.

Pozrite si cenník 2023

Líder dodávok bezpečnej pitnej vody

Spoločnosť Uponor sa neustále zaväzuje k udržateľnému rozvoju a dosahovaniu pozitívneho vplyvu na životné prostredie. Naša agenda a ciele udržateľnosti pre rok 2027 smerujú k maximalizácii nášho pozitívneho vplyvu na zákazníkov, zamestnancov a spoločnosť ako celok, zároveň minimalizujúc našu ekologickú stopu.
 

Ženy menia stavebníctvo

Nie je žiadnym tajomstvom, že stavebníctvo je "mužský svet". Napriek určitému úsiliu pri nábore žien je toto odvetvie stále jedným z najviac rodovo segregovaných vertikálnych odvetví na svete.

Prosperita v náročnom prostredí s prístupom zameraným na kvalitu a komplexnými riešeniami Uponor

Rumunské stavebníctvo sa nachádza v paradoxnej situácii.