UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava
Podpora projektov (Softvér)

TechCON - tabuľková a grafická verzia

Software TechCON 11.0 od spoločnosti Uponor

TechCON je moderný grafický výpočtový software určený na návrh a spracovanie projektov ústredného vykurovania / chladenia pre operačné systémy Windows. Je tvorený z viacerých navzájom prepojených programových modulov, napr.: tepelné straty, ústredné vykurovanie (ústredné kúrenie), podlahové vykurovanie (podlahové kúrenie). Súčasťou programu je univerzálny modul Špecifikácia, ktorý spolupracuje s každým iným modulom.

Program rieši výpočet tepelných strát budov, spracovanie projektovej dokumentácie v 2D a 3D priestore, dimenzovanie vykurovacích sústav, hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav, výpočet podlahového vykurovania, stenového vykurovania/chladenia a záverečnú špecifikáciu prvkov spolu s celkovou cenovou kalkuláciou.

TechCON umožňuje načítať projekt vo formátoch DWG a DXF, z ktorého vytvorí "slepú matricu" vynechaním kótovacích a odkazových čiar. Nakoľko je DXF univerzálny formát pre CAD, môže projektant do TechCONu načítať projekt z ľubovoľného iného CAD systému. Výsledný projekt je možné exportovať do súboru DXF, výpočty a špecifikáciu do súborov HTML a XLS.

Vo výslednej špecifikácii program napočíta počty navrhnutých prvkov priamo z projektu. Počty je možné meniť, pridávať ďalšie výrobky a upravovať ceny.

TechCON obsahuje komplexnú databázu Uponor výrobkov.

Zoznam funkcií TechCON® X 11.0

TechCON 11.0 od spoločnosti Uponor