Uponor

Dagvattenbrunnar

Dagvattenbrunnar med brett användningsområde

Vårt sortiment av dagvattenbrunnar är ett av de mest kompletta på marknaden. Vi tillverkar brunnarna i miljövänliga material med god kemikaliebeständighet och lång livslängd. Brunnarna är klara för installation vilket spar tid och minskar koldioxidutsläppen på arbetsplatsen.

Vi har många typer av dagvattenbrunnar som inspektionsbrunnar, dagvattenbrunnar med slamfång, självrensningsbrunnar, infiltrationsbrunnar, gårdsbrunnar med flera. När du väljer en dagvattenbrunn är det viktigt att den passar för ändamålet och brunnarna används till uppsamling av dagvatten och vidareledning, bortföring av solida partiklar, löv eller föroreningar, inspektion, underhåll, riktningsändringar, filtrering, rening och reglering.

        
Mer om våra dagvattenbrunnar

Teknisk dokumentation

Sortiment 2023

Sortiment 2023

Sortiment 2023 som länkad PDF-fil. Ladda ner dokumentet och klicka på Dagvattenbrunnar, delar eller betäckningar och du kommer direkt dit!

PDF 10 MB
Dag- och Dränvattenbrunnar

Dag- och Dränvattenbrunnar

Kapitel 6.9 - Teknisk Handbok

PDF 303 KB
PDB.521 Uponor Dagvattenbrunn med vattenlås och sandfång Allmän

PDB.521 Uponor Dagvattenbrunn med vattenlås och sandfång Allmän

Föreskrivande text

PDF 80 KB
PDB.522 Uponor Dagvattenbrunn utan vattenlås med sandfång Allmänn

PDB.522 Uponor Dagvattenbrunn utan vattenlås med sandfång Allmänn

Föreskrivande text

PDF 80 KB
PDB.523 Uponor Dagvattenbrunn utan vattenlås utan sandfång Allmänn

PDB.523 Uponor Dagvattenbrunn utan vattenlås utan sandfång Allmänn

Föreskrivande text

PDF 80 KB

Kontakta oss!

Christian Larsson

Jörgen Eggesten

Peter Larsson

Peter Pålsson

Tobias Pettersson

Ulf Mineur