Uponor
Produkter

Dagvattenbrunnar

Brett användningsområde med dagvattenbrunnar

Uponor Infra var tidigt ute med ett brett produktområde för dagvattenbrunnar, dräneringsbrunnar med tillhörande delar – vårt sortiment är ett av de mest kompletta på marknaden. Brunnarna är tillverkade med miljövänligt material med god kemikaliebeständighet och lång livslängd. Brunnarna levereras klara för installation.

Det finns många typer av dagvattenbrunnar som t ex inspektionsbrunnar, dagvattenbrunnar med slamfång, självrensningsbrunnar, infiltrationsbrunnar, gårdsbrunnar etc. När man väljer dagvattenbrunn ska man se till att välja den korrekta typen för användningsområdet. Dagvattenbrunnar används till:
 
  • att samla upp dagvatten och leda det vidare
  • att ta bort solida partiklar, löv eller andra föroreningar
  • att inspektera, underhålla eller riktningsändra ledningsnätet
  • att infiltrera
  • att rena
  • att reglera

                

Fördelar med dagvattenbrunnar

  • Plastbrunnar har god kemikaliebeständighet och lång livslängd
  • Brunnarna levereras klara för installation
  • Vi kan erbjuda en komplett lösning för varje ändamål med både standardbrunnar och specialtillverkade brunnar
  • Effektiv rengöring

Våra brunnar för dagvattenhantering

Läs mer om Dagvattenbrunnar

Sortiment 2022

Sortiment 2022

Dagvattenbrunnar - Delar - Betäckningar

PDF 521 KB
Dag- och Dränvattenbrunnar

Dag- och Dränvattenbrunnar

Kapitel 6.9 - Teknisk Handbok

PDF 303 KB
PDB.521 Uponor Dagvattenbrunn med vattenlås och sandfång Allmän

PDB.521 Uponor Dagvattenbrunn med vattenlås och sandfång Allmän

Föreskrivande text

PDF 80 KB
PDB.522 Uponor Dagvattenbrunn utan vattenlås med sandfång Allmänn

PDB.522 Uponor Dagvattenbrunn utan vattenlås med sandfång Allmänn

Föreskrivande text

PDF 80 KB
PDB.523 Uponor Dagvattenbrunn utan vattenlås utan sandfång Allmänn

PDB.523 Uponor Dagvattenbrunn utan vattenlås utan sandfång Allmänn

Föreskrivande text

PDF 80 KB
Uponor Brunnssystem PP

Uponor Brunnssystem PP

Byggvarudeklaration

PDF 250 KB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Inspektionsbrunnar

Komplett sortiment av inspektionsbrunnar 315, 400 och 425 mm och Uponor Accesso 600

Rening av dagvatten

Vi erbjuder lösningar för förorenat dagvatten som tar bort både tungmetaller och olja

Spillvattensystem Ultra

Ultrafamiljen består av 3 rör. Det släta röret Ultra Classic. Dubbelväggsröret Ultra Double och det ribbade röret Ultra Rib 2

Uponor IQ rör

Uponors IQ-rör är ett intelligent och vattentätt rörsystem för hantering av dagvatten