Uponor
Produkter

Rens- och inspektionsbrunnar

Motståndskraftiga rens- och inspektionsbrunnar

Inspektionsbrunnar är nödvändiga för att få en fungerande rörledning som håller under många år. När flera rörledningar sammankopplas fungerar inspektionsbrunnarna som inspektionspunkter för underhåll och övervakning av ledningsnätet.

Inspektionsbrunnar installeras normalt var 50 till 100 meter så att man kan gå ned med inspektionskamera eller rengöringsutrustning mellan brunnarna.

Ett vattentätt system är nödvändigt för att skydda miljön och kapaciteten i ledningsnäten. Genom att installera starka, högkvalitativa och hållbara spill- och dagvattenrör och brunnar får man ett hållbart ledningsnät vilket ger låga underhålls- och renoveringskostnader.

Genom många års produktutveckling har Uponor idag ett av marknadens bredaste och kompletta sortiment för byggnation av avlopps- eller dagvattensystem. Våra traditionella inspektionsbrunnar finns i dimensioner från 315 till 1000 mm. Specialdesignade brunnar och inspektionsbrunnar tillverkas efter order.

Alla brunnar tillverkas i PP som är känt för sin slagtålighet, kemikaliebeständighet och att det inte korroderar. Även brunnarnas låga vikt gör dem enkla att hantera och installera. Majoriteten av våra brunnsbottnar är formsprutade vilket ger utmärkta hydrauliska egenskaper.

Sortimentet består av brunnsmodeller med universalmuff för både släta-, dubbelväggs- och ribbade rör. Sortimentet med anslutningar för släta rör kan med övergångar anpassas för dubbelväggs- och ribbade rör.
 
  • Standard: Brunnarna är testade enligt EN 13598-2
  • Godkännanden: De flesta av brunnsmodellerna är Nordic Poly Mark-godkända enligt SBC 13598-2
  • Accesso 600®: Anslutningar med tätningsring för släta rör kan enkelt anpassas för dubbelväggs- och ribbade rör med övergångar
  • Släta eller korrugerade stigarrör ingår i brunnarna

                

Fördelar med rens- och inspektionsbrunnar

  • Standard inspektionsbrunnar testas enligt EN 13598-2
  • Standard inspektionsbrunnar tillverkas av PP-material som är slagtåligt, rostar inte och är kemiskt resistent
  • Godkännanden: De flesta av modellerna är Nordic Poly Mark-godkända enligt SBC 13598-2
  • Inspektionsbrunnar dimension 315 och 400 har fasta universalmuffar. Alla inlopp passar för släta, dubbelväggs eller ribbade rör
  • Accesso 600® och inspektionsbrunn 1000: Anslutning med tätningsring för släta rör kan enkelt anpassas för dubbelväggsrör och ribbade rör med övergångar
  • Släta eller korrugerade stigarrör i sortimentet

Uponor Accesso 600®

Nya Uponor Accesso 600® är en inspektionsbrunn för spill och dagvattenlösningar för underlättad tillsyn och underhåll.

Brunnen används vanligtvis vid sammankoppling av flera tillopp och riktningsändringar. Uponor Accesso 600® kan användas för nästan alla installationsförhållanden. Tack vare sin hållbara konstruktion kan den installeras på sex meters installationsdjup och grundvattennivå upp till fem meter. Kringfyllning och komprimering görs enkelt tack vare av dess cylinderformade och stabila botten.

Den är tillverkad i formsprutad PP vilket ger mycket bra slagseghet, utmärkta hydrauliska egenskaper samt motståndskraft mot korrosion och kemikalier. Vidare gör brunnens låga vikt den enkel att hantera vid installation. Sammantaget är nya Uponor Accesso 600® ett hållbart val med lång livslängd för nordiska förhållanden.

Uponors inspektionsbrunnar

Mer info om rens- och inspektionsbrunnar

Accesso 600®

Accesso 600®

Tekniska data

PDF 347 KB
Accesso 600

Accesso 600

Produktinformation

PDF 2 MB
Accesso 1000

Accesso 1000

Tekniska data

PDF 2 MB
Accesso 1000

Accesso 1000

Installationsanvisning

PDF 6 MB
PDB.12 Uponor Nedstigningbrunn Allmän

PDB.12 Uponor Nedstigningbrunn Allmän

Föreskrivande text

PDF 80 KB
Certifikat 4069-12 Tillsynsbrunn PP

Certifikat 4069-12 Tillsynsbrunn PP

Certifikat

PDF 196 KB
Spillvattenbrunnar

Spillvattenbrunnar

Kapitel 5.4 - Teknisk Handbok

PDF 472 KB
Sortiment 2022

Sortiment 2022

Spillvattenbrunnar - Delar - Betäckningar

PDF 1 MB
PDB.22 Uponor Tillsynsbrunn 400 anslutning 450-560 Allmänn

PDB.22 Uponor Tillsynsbrunn 400 anslutning 450-560 Allmänn

Föreskrivande text

PDF 79 KB
PDB.22 Uponor Tillsynsbrunn 400 anslutning 110-315 Allmän

PDB.22 Uponor Tillsynsbrunn 400 anslutning 110-315 Allmän

Föreskrivande text

PDF 80 KB
PDB.32 Uponor Rensbrunn 200 anslutning 110-315 Allmän

PDB.32 Uponor Rensbrunn 200 anslutning 110-315 Allmän

Föreskrivande text

PDF 80 KB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Dagvattenbrunnar

Dagvattenbrunnar med eller utan sandfång, med eller utan vattenlås eller med multifunktionella utlopp.

Magsinering av dagvatten

Fördröjning av dagvatten i Weholite eller Uponor IQ dagvattenmagasin

Spillvattensystem

Läs mer om våra spillvattenrör, Ultra Classic, Ultra Double, Ultra Rib 2 och Ultra Rib 2 Blue

Uponor IQ

Uponor IQ är en intelligent och vattentät lösningar för hantering av dagvatten