Uponor
Produkter

Uponor IQ Dagvattenrör

IQ Dagvattenrör - En hållbar och kostnadseffektiv lösning

Uponor IQ dagvattenrör är en del av Uponor IQ, ett plaströrssystem för dagvattenhantering. Rören används som dagvattenrör och vägtrummor inom kommuner, transportsektorn likväl som inom jord- och skogsbruket.

Uponor IQ-rör tillverkas enligt EN 13476-3 och dimensioner upp till 800 mm är Nordic Poly Mark-märkta. Röret är ett dubbelväggsrör med slät, vit instida och integrerade muffar. Installation med tätningsringar garanterar en helt vattentät ledning. Dimension 800-1200 mm finns med muff- och spikända. Dagvattensystemet är tillverkat av PP - ett hållbart material med 100 års livslängd.


                

Dagvattenröret Uponor IQ

  • 100 års livslängd
  • Vattentätt system
  • Komplett system med rör, delar och brunnar
  • Vit insida för enkel inspektion
  • Integrerad muff ger 50 % färre skarvar
  • Godkända enligt Insta-Cert och Nordic Poly Mark i dimension 200-800 mm
  • Rör kombinerat med magasin eller produkter för infiltration av dagvatten ger ett optimerat system

Är du här för att göra IQ-testet?

Om du vet svaren utan ha tittat på det rätta svaret, kan du säkert också förklara varför du kommer att installera Uponor IQ i ditt nästa dagvattenprojekt. En av anledningarna kan vara att Uponor IQ har en livslängd på 100 år eller mer och är certifierat och testat för nordiska förhållanden.

Fråga och Svar

Dagvattenhantering med Uponor IQ

Sortiment 2022

Sortiment 2022

Uponor IQ

PDF 907 KB
Uponor IQ rör

Uponor IQ rör

Tekniska data

PDF 156 KB
Dagvattenrör, Uponor IQ

Dagvattenrör, Uponor IQ

Kapitel 6.1 - Teknisk Handbok

PDF 488 KB
PBB.5216 Uponor IQ 200-800

PBB.5216 Uponor IQ 200-800

Föreskrivande text

PDF 81 KB
EPD

EPD

Environmental Product Declaration

PDF 1 MB
Certifikat 4039-27

Certifikat 4039-27

PDF 434 KB
Certifikat 4077-26

Certifikat 4077-26

PDF 148 KB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Läs mer om Dagvattenhantering

Dagvattenbrunnar - komplement till ledningen

Stort urval av dagvattenbrunnar i PP

Infiltration av dagvatten

Infiltrationsrör, kassetter och tunnlar är ett säkert och hållbart alternativ för rening av dagvatten

Magasinering

IQ eller Weholite-magasin i dimension 800 till 3500 mm

Rening av dagvatten

Optimerade produkter för rening av dagvatten