Uponor

Vägdränering

IQ dräneringsrör för dränering av vägar

Dubbelväggsrören med slät, vit insida i full- eller toppslits med integrerad muff, är tillverkade i PP för en förväntad livslängd på 100 år och används som dräneringsrör i vägar med tung trafik, skogsvägar, jordbruksområden, slänter eller flygfält med en fyllningsgrad av 0,8-6 meter.

Vägdräneringssystemet är godkänt enligt SS 3520 och SS 3542 och tillverkas och provas enligt SS-EN 13476:2007. Systemet är även typgodkänt av SITAC TG-nr. 0625-8/79 och uppfyller kraven i Trafikverkets TRVK 2011:072.

        
Fullslits eller Toppslits?

Teknisk dokumentation

Sortiment 2022

Sortiment 2022

Vägdränering

PDF 141 KB