Uponor
Produkter

Vägdränering

Vägdränering med Uponor IQ dräneringsrör

IQ dräneringsrör är en del i Uponor IQ, ett rörsystem för hantering av dagvatten. Rören används som dräneringsrör i vägar, inom kommuner, i kommersiell verksamhet och som husdränering likväl som inom skogs- och jordbruket.

Sortimentet innefattar fullslits och toppslits. Rören har en integrerad muff och är ett dubbelväggsrör med slät insida. Uponor IQ dräneringsrör kan installeras där det förekommer tung trafik som vägar, slänter och flygfält med en fyllningsgrad av 0,8-6 meter.

Systemet är tillverkat i PE - ett plastmaterial känt för hållbarhet och lång livslängd.

Godkännanden
Vägdränering är godkänd enligt SS 3520 och SS 3542 och tillverkas och provas enligt SS-EN 13476:2007. Systemet är även typgodkänt av SITAC TG-nr 0628/79 och uppfyller kraven i Trafikverkets TRVK 2011:072.


                

Fördelar med vägdräneringsrör

  • 100 års förväntad livslängd
  • Vit insida för enkel inspektion
  • Utmärkta materialegenskaper
  • Stark och hållbar lösning

Fullslits och Toppslits

Mer om vägdränering

Sortiment 2022

Sortiment 2022

Vägdränering

PDF 141 KB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Brunnssystem

Komplett sortiment av brunnar för dag- eller spillvattenhantering

Dagvattensystem

Rening, magasinering, infiltration, flödesreglering, pumpbrunnar, Weholite, Uponor IQ för dagvattenhantering

Spillvattensystem

Rör för självfall: Ultra Rib 2, Ultra Double och Ultra Classic

Weholite

Weholite - ett helt tätt rörsystem för traditionell eller skräddarsydd installation