Uponor AB
Säljkontor/Distributionslager
Hackstavägen 1, 721 32 Västerås

Tillverkning
Nordanövägen 2, 737 61 Virsbo

Uponor PEX Pipe Blue

Världens första biobaserade PEX-rör

Samma enastående produktegenskaper som våra konventionella PEX rör

MINSKAT KOLDIOXIDAVTRYCK MED UPP TILL 90 PROCENT JÄMFÖRT MED FOSSILBASERADE PEX-RÖR PÅ MARKNADEN

Världens första biobaserade PEX-rör – Uponor PEX Pipe Blue

Med Bio PEX sätter Uponor en ny standard i omställningen till förnybara råvaror. PEX Pipe Blue är världens första 100% biobaserade PEX-rör* på marknaden. De nya rören har ett minskat koldioxidavtryck på upp till 90 procent jämfört med fossilbaserade PEX-rör.

Det här initiativet med minskat koldioxidavtryck hjälper våra kunder att göra hållbara val, sätta nya standarder och uppnå sina miljömål. Uponor Bio PEX erbjuder kunderna möjligheten att visa vägen till grönt byggande och bidra till en hållbar byggbransch.

* med ISCC-certifiering, baserat på massbalansprincipen

Användningsområden

Samma som för konventionella Uponor PEX-rör:

  • Tappvattenanslutningar
  • Golvvärme
  • Radiatoranslutningar
  • Perfekt för nybyggnationer och renoveringar

Uponor PEX Pipe Blue

Specifikationer

Kommer att finnas tillgänglig som:

  • Uponor Comfort Pipe PLUS Blue
  • Uponor Combi Pipe Blue RIR

Alla fördelar med Uponors biobaserade PEX-rör

Sätt nya standarder med ett hållbart val

Främja användningen av hållbara råvaror

Uppnå dina hållbarhetsmål

Visa vägen mot grönt byggande

Vanliga frågor – Dina frågor och våra svar

Förnybar råvara som inte är lämplig för mänsklig konsumtion, exempelvis används icke ätbara grödor och avfall, så som förbrukad matlagningsolja.