Uponor AB
Säljkontor/Distributionslager
Hackstavägen 1, 721 32 Västerås

Tillverkning
Nordanövägen 2, 737 61 Virsbo

Användarvillkor

Genom att besöka Uponors webbplats godkänner du följande villkor. Observera att du inte ska använda webbplatsen om du inte accepterar dessa villkor.

Uponor Corporation innehar upphovsrätten till innehållet på dessa webbsidor. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av någon del av innehållet i någon form utan skriftligt tillstånd från Uponor är förbjudet utom på följande sätt: Uponor låter dig besöka dessa sidor eller ta kopior eller göra utdrag för personligt, icke-kommersiellt bruk i informationssyfte. Enskilda poster på våra webbsidor kan bli föremål för ytterligare villkor.

Denna webbplats och dess innehåll tillhandahålls som en tjänst till alla som är intresserade av Uponor. Uponor garanterar inte att sidorna kommer att vara felfria eller att de kan användas utan avbrott. Uponor förbehåller sig rätten att när som helst omarbeta webbsidorna eller hindra åtkomst till dem.

Ingen garanti av något slag ges i relation till innehållet i denna webbplats. Varken Uponor Corporation eller något av dess koncernbolag skall hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador till följd av användning eller icke-användning av denna tjänst.

Uponor kan innehålla länkar till andra webbplatser på Internet. Du förväntas kontrollera och godkänna användarvillkoren på sådana sajter innan du använder dem. Uponor har inte kontroll över innehållet på sådana webbplatser och tar inget ansvar för material som skapats eller publicerats på dessa webbplatser. Dessutom betyder inte en länk till en sajt som inte tillhör Uponor att Uponor stöder webbplatsen, informationen, produkterna eller tjänsterna där.

Uponor är ett registrerat varumärke tillhörande Uponor Corporation. Uponors produktnamn är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Uponor. Andra produkt- och företagsnamn som nämns häri kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare.

Att du har tillgång till denna webbplats ger dig inte någon licens eller rättighet att använda bilder som visas här utan föregående skriftligt medgivande från Uponor eller tredje part.