Uponor
Produkter

Pumpning av dagvatten

Styr flödet med pumpning

Uponor Infra specialtillverkar lösningar för pumpning av dagvatten. Vi samarbetar med leverantörer som hör till marknadens vassaste pumptillverkare för att uppnå en så hög produktkvalitet och service som möjligt. Vi erbjuder brunnar med inmonterade pumpar, så kallade pumpbrunnar för dagvatten.

Brunnar för pumpning av dagvatten installeras ofta efter ett fördröjningsmagasin och tillhandahåller möjligheten att styra flödet så att systemet inte överbelastas - inuti pumparna sitter olika hjul med syftet att ge kontroll. Till våra brunnar har vi valt dränkbara dräneringspumpar med centrifugalfunktion.

Kontakta oss för din designade pumpbrunn!
Rickard Granath
Rickard Granath
T: +46 33 172 694
E: rickard.granath@uponor.com
Peter Larsson
Peter Larsson
T: +46 33 172 715
E: peter.larsson@uponor.com
Peter Pålsson
Peter Pålsson
T: +46 33 172 717
E: peter.palsson@uponor.com
 Jörgen Eggesten
Jörgen Eggesten
T: +46 33 172 716
E: jorgen.eggesten@uponor.com
Mats Ericsson
Mats Ericsson
T: +46 33 172 722
E: mats.ericsson@uponor.com
Christian Larsson
Christian Larsson
T: +46 33 172 621
E: christian.larsson@uponor.com
Mikael Schilström
Mikael Schilström
T: +46 33 172 710
E: mikael.schilstrom@uponor.com
Ulf Mineur
Ulf Mineur
T: +46 33 172 702
E: ulf.mineur@uponor.com
Benefits of infrastructure products | Uponor

Fördelar med produkterna

  • Nära samarbete med leverantörer för optimerade produkter
  • Specialtillverkade produkter efter kundens behov
  • Effektiv och energisnål lösning
  • Säker och beprövad teknik

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Dagvattensystem

Våra lösningar för dagvattenhantering

Spillvattensystem

I vårt spillvattensystem ingår självfallsrören Ultra Classic, Ultra Double, Ultra Rib 2, Ultra Rib 2 Blue och PVC

Tryckrörssystem

Läs mer om Barrier PLUS, ProFuse RC, PE80, PE100 och PE100RC

Weholite

Weholite - ett mångsidigt plaströrssystem. Välj traditionella rörlängder eller skräddarsydda produkter