Uponor
Produkter

Pumpning av dagvatten

Styr flödet med pumpning

Uponor Infra specialtillverkar lösningar för pumpning av dagvatten. Vi samarbetar med leverantörer som hör till marknadens vassaste pumptillverkare för att uppnå en så hög produktkvalitet och service som möjligt. Vi erbjuder brunnar med inmonterade pumpar, så kallade pumpbrunnar för dagvatten.

Brunnar för pumpning av dagvatten installeras ofta efter ett fördröjningsmagasin och tillhandahåller möjligheten att styra flödet så att systemet inte överbelastas - inuti pumparna sitter olika hjul med syftet att ge kontroll. Till våra brunnar har vi valt dränkbara dräneringspumpar med centrifugalfunktion.

Fördelar med produkterna

  • Nära samarbete med leverantörer för optimerade produkter
  • Specialtillverkade produkter efter kundens behov
  • Effektiv och energisnål lösning
  • Säker och beprövad teknik

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Dagvattensystem

Våra lösningar för dagvattenhantering

Spillvattensystem

I vårt spillvattensystem ingår självfallsrören Ultra Classic, Ultra Double, Ultra Rib 2, Ultra Rib 2 Blue och PVC

Tryckrörssystem

Läs mer om Barrier PLUS, ProFuse RC, PE80, PE100 och PE100RC

Weholite

Weholite - ett mångsidigt plaströrssystem. Välj traditionella rörlängder eller skräddarsydda produkter