Uponor

Pumpning

Flödesstyrning med pumpning

Vi specialtillverkar lösningar för att pumpa dagvatten, helt efter dina behov. Våra samarbetspartners hör till marknadens vassaste tillverkare av pumpar. Vi kan därför leverera högkvalitativa produkter och service.

Våra brunnar med inmonterade, dränkbara dräneringspumpar med centrifugalfunktion installeras oftast efter ett fördröjningsmagasin för att styra flödet så att dagvattensystemet inte överbelastas.

        

Kontakta oss!