Uponor
Produkter

Infiltration av dagvatten

Infiltration är ett effektivt och miljövänligt sätt att rena dagvatten

Dagvattenhantering är en stor utmaning i områden med hårda ytor, där naturlig infiltration av dagvattnet inte är möjlig. Infiltrationssystem är effektiva lösningar för dagvattenrening nära källan. Dagvatten filtreras genom marken och vidare till grundvattnet. När regnet försvinner i marken, innebär det en ökning av grundvattnet. Många kommuner arbetar därför med att begränsa mängden dagvatten, som rinner ner i spillvattennäten från bland annat parkeringsplatser och stora offentliga byggnader.

System och produkter för infiltration av dagvatten används till privata, offentliga och industriella områden eller till takytor från flerfamiljshus, kontorsbyggnader samt till vägar och parkeringsplatser. Uponor Infras sortiment består av infiltrationsrör, dagvattenkassetter och dagvattentunnlar.


                

Infiltrationssystem från Uponor Infra

Uponor IQ infiltrationsrör är en enkel och pålitlig lösning

Vår innovation är nästa löjligt enkel; Uponor IQ Infiltrationsrör - ett slitsat rör. Kapaciteten däremot är allt annat än löjlig

Mer om Infiltration av dagvatten

Sortiment 2022

Sortiment 2022

Infiltration av dagvatten

PDF 665 KB
Infiltration av dagvatten

Infiltration av dagvatten

Kapitel 6.5 - Teknisk Handbok

PDF 696 KB
Uponor IQ Infiltrationsrör

Uponor IQ Infiltrationsrör

Byggvarudeklaration

PDF 247 KB
PDY.4 Uponor Dagvattenkassetter

PDY.4 Uponor Dagvattenkassetter

Föreskrivande text

PDF 72 KB
PBB.54 IQ Infiltrationsrör

PBB.54 IQ Infiltrationsrör

Föreskrivande text

PDF 79 KB
Uponor IQ Infiltrationsrör

Uponor IQ Infiltrationsrör

Monteringsanvisning

PDF 7 MB
Uponor IQ Infiltrationsrör

Uponor IQ Infiltrationsrör

Tekniska data

PDF 716 KB
Rainblock Smart

Rainblock Smart

Installationsanvisning

PDF 4 MB

Enkel och pålitlig dagvattenlösning ❯


Hantering av dagvatten med Uponor IQ Infiltration

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer om hantering av dagvatten

Dagvattenmagasin

IQ eller Weholite-magasin i dimension 800 till 3500 mm

Smarta lösningar för dagvattenhantering

Standard eller skräddarsydda lösningar för transport av dagvatten

Uponor IQ dagvattensystem

Uponor IQ är ett system för hantering av regn- och smältvatten

Weholite för hantering av dagvatten

Weholite är ett system för bland annat hantering av dagvatten och specialapplikationer