Uponor
Produkter

Dagvattenmagasin

Dagvattenmagasin lagrar och fördröjer dagvattnet

Lagring och fördröjning av dagvatten i magasin kontrollerar dagvattnet nära källan. Magasin tillverkas av Weholite i PE eller i PP som Uponor IQ för täta, hållbara system med lång livslängd.

Rör tillverkas i dimensioner från 300 till 3500 millimeter. Magasinen går att få som lösa rördelar eller designade system. Standardsystemen baseras på rör i dimensionerna 400 till 1200 millimeter och finns på lager för snabba leveranser.

Dimensionering

För att kunna dimensionera dagvattenledningar måste man dela upp områden efter deras olika beskaffenhet. Exempelvis rinner vatten inte lika fort i skog, parker och andra grönområden som från tak, vägar och hårdgjorda ytor. Att vattnet rinner olika i fort i olika miljöer benämner man med avrinningskoefficient. En annan parameter är naturligtvis hur stora ytorna är i respektive område som skall beräknas vid dimensionering av dagvattenledningar.

Fördelar med dagvattenmagasin

  • Rördimensioner från 400 till 3500 mm
  • Helt täta system
  • Lång livslängd
  • Lätta att hantera och installera
  • Traditionella eller designade lösningar

Weholite dagvattenlösningar

Vi kan inte stoppa regnet men vi kan hjälpa till att förhindra översvämningar

Weholite eller Uponor IQ magasin

Mer om dagvattenmagasin

Sortiment 2022

Sortiment 2022

Magasinering av dagvatten

PDF 391 KB
Magasinering

Magasinering

Kapitel 6.4 - Teknisk Handbok

PDF 172 KB
PBB.5216 Uponor IQ Rörmagasin 800-1200

PBB.5216 Uponor IQ Rörmagasin 800-1200

Föreskrivande text

PDF 80 KB
PBB.5214 Weholite rörmagasin från 1400

PBB.5214 Weholite rörmagasin från 1400

Föreskrivande text

PDF 81 KB
Weholite

Weholite

Broschyr 2019

PDF 3 MB
Uponor IQ

Uponor IQ

Byggvarudeklaration

PDF 248 KB
Weholite

Weholite

Byggvarudeklaration

PDF 246 KB
Certifikat 4088-06

Certifikat 4088-06

Weholite

Weholite

Tekniska data

PDF 475 KB
Uponor IQ rör

Uponor IQ rör

Tekniska data

PDF 156 KB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Dagvattensystem

Våra system för dagvattenhantering

Expertartiklar

Läs artiklar skrivna av våra experter på plaströrssystem!

Uponor Infra 360° Projektservice

Uponor Infra 360° Projektservice - We Can Do It!

Uponor IQ

Uponor IQ rör - ett hållbart och säkert alternativ för dagvattenhantering