Uponor
Produkter

Slamavskiljare / Trekammarbrunnar

Slamavskiljare/trekammarbrunn för enskilt avlopp

Det finns ett antal standardiserade systemlösningar på Uponor Infras infiltrationsanläggningar med självfall:
 
 • Infiltrationsanläggningar med spridarrör
 • Markbäddsanläggningar med spridarrör
 • Integrerade pumpsystem i slamavskiljare för infiltrations- och markbäddar
 • Separata pumpsystem för infiltrations- och markbäddar
 • Kombinerade system med sluten tank och infiltrations- och markbäddar
 • Infiltrationsanläggning med infiltrationsmoduler
 • Markbäddsanläggning med infiltrationsmoduler
Infiltrationsanläggningarna innehåller alla delar som behövs för slamavskiljning och infiltration eller markbädd. Du kan få hela din leverans i ett lätthanterligt paket som kan fraktas på en vanlig bilsläpkärra. Även lösa delar, kompletterande slamavskiljartankar, fiberdukar med mera kan beställas separat.

Trekammarbrunn är den vanligaste typen av slamavskiljare - alla slamavskiljare har inte tre kammare, dock fungerar de på samma sätt. En trekammarbrunn placeras först i det enskilda avloppets reningsprocess med uppgiften att skilja fasta och flytande delar i avloppsvattnet. Slammet i avloppsvattnet sedimenteras och renas naturligt genom infiltrering i befintligt eller uppbyggt jordlager, alternativt i minireningsverk.


Godkännanden och Standarder

Uponor Infras system för enskilt avlopp är utformade enligt Havs- och vattenmyndighetens normer. Slamavskiljarna är provade av Rise och uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS 82 56 20, SS 82 56 26, Europeisk Standard SS-EN 12566-1, SPF Verksnorm 1300 och VAV TG-regler 4/90. De är därtill typgodkända av SITAC enligt Boverkets Byggregler.

Läs mer på Byggaavlopp.se

Fördelar med slamavskiljare

 • CE-märkta
 • Lång livslängd
 • Lågbyggd för enkel installation>
 • Brett sortiment

Placering och Planering

Mer om slamavskiljare och trekammarbrunnar

Sortiment 2022

Sortiment 2022

Slamavskiljare - Infiltration - Markbädd & Delar

PDF 2 MB
Enskilt avlopp

Enskilt avlopp

Kapitel 8.0 - Teknisk Handbok

PDF 321 KB
Slamavskiljare 2 m³ med pump XYLEM

Slamavskiljare 2 m³ med pump XYLEM

Prestandadeklaration

PDF 70 KB
Slamavskiljare 2 m³

Slamavskiljare 2 m³

Prestandadeklaration

PDF 69 KB
Infiltrationssystem

Infiltrationssystem

Installationsanvisning

PDF 4 MB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Byggaavlopp.se

Ska du installera ett enskilt avlopp? Din installatör hittar du här!

Dagvattensystem

Stort sortiment av produkter för hantering av dagvatten

Enskilda avloppssystem

Våra produkter för enskilt avlop

Spillvattensystem

Ultrafamiljen, Ultra Classic, Ultra Double och Ultra Rib 2 transporterar spillvattnet säkert och hållbart