Uponor

Pumpbrunnar

Pumpning av avloppsvatten till fördelningsbrunnar

Vår pumpbrunn installeras vid behov i ett enskilt avlopp utan självfall för att pumpa avloppsvattnet till fördelningsbrunnar. Pumpbrunnen är 2 meter hög men kan förhöjas med förhöjningspaket eller kortas ner till önskad höjd. Dimensionen på brunnen är 450 mm och den har ett inlopp på 110 mm och ett utlopp på 40 mm.

I brunnen finns en Xylem SXM3-pump i rostfritt stål som har förmonterad backventil och vippa. Om du ska förse brunnen med en teleskopbetäckning finns det en teleskopmanschett i 450/400 dimension på toppen av brunnen. Den tillhörande fördelningsbrunnen har fyra utlopp där två är förmonterade med reglerenheter.

        
Att tänka på

Teknisk dokumentation

Pumpbrunn 150 liter

Pumpbrunn 150 liter

Installationsanvisning

PDF 6 MB
Enskilt avlopp

Enskilt avlopp

Kapitel 8.0 - Teknisk Handbok

PDF 321 KB