Uponor
Produkter

Pumpbrunnar

Avled avloppsvatten med pumpbrunn

En pumpbrunn används när ett enskilt avlopp inte kan byggas med självfall. Pumpen integreras i en separat brunn som placeras efter slamavskiljaren. Det slamavskilda avloppsvattnet pumpas ut, vilket gör att markbädden eller infiltrationen nyttjas mer effektivt samt att anläggningen får en längre livslängd. Ännu en fördel med trycksatta avloppssystem är att bädden vid behov kan göras större. Uponor Infras pumpbrunn kan beställas med larm.

Uponor Infras pumpbrunn installeras vid behov för att pumpa avloppsvattnet till fördelningsbrunnar. Som standard är pumpbrunnen 2 meter hög, dock kan den kortas ner till önskad alternativt göras högre med förhöjningspaket. Uponor har även tagit fram ett trådlöst VA-larm som pumpbrunnen bör utrustas med, detta säkerställer brunnens funktion. Uponor Infras pumpbrunn är 450 millimeter i diameter och har ett inlopp på 110 millimeter samt ett utlopp på 40 millimeter.

Brunnen förses med en Xylem SXM3-pump i rostfritt stål. Pumpen har förmonterad backventil och vippa. Om pumpbrunnen ska installeras med en teleskopbetäckning finns en teleskopmanschett i 450/400 som monteras på toppen av brunnen. Den tillhörande fördelningsbrunnen har fyra utlopp varav två är förmonterade med reglerenheter.

Att tänka på vid installation av pumpbrunn

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten finns de funktioner/reningsgrader som måste uppnås för enskilda avlopp. Man behöver även ha tillstånd från kommunens miljönämnd innan man påbörjar bygget av en anläggning. Därför är det bra att föra en dialog med miljökontoret om kraven anläggningen behöver uppnå.

Andra saker som är bra att tänka på:

 • få fram en bra förundersökning av marken. Mycket viktigt, då man på så sätt får veta om marken passar för infiltration
 • personen som projekterar och anlägger anläggningen bör vara erfaren och kunnig
 • Funktionen på en infiltration kan vara svår att kontrollera då vattenprov inte kan tas på ett lätt sätt. Dock kan en dåligt anlagd infiltration förorena dina eller grannars dricksvattenbrunnar

Livslängden på en infiltration varierar beroende på exempelvis dimensionering och belastning. Generellt kan man säga att alla avloppsanläggningar fungerar sämre vid ojämn belastning. Det man som fastighetsägare kan göra är att med jämna intervaller kontrollera:

 • larmet, så att det fungerar korrekt
 • pumpen - den ska gå igång vid önskad vattennivå
 • eluttaget - som bör vara säkrat mot fukt
 • volymen vatten som pumpas ut vid varje pumptillslag. Det ska vara anpassat till anläggningens dimensionering och utformning

Fördelar med Pumpbrunnar

 • Infiltrationsbädden får längre livslängd
 • Hög kvalitet på pumpen
 • Trådlöst VA larm
 • Ett trycksatt avloppssystem kan vid behov göras större

Mer om Pumpbrunnar

Sortiment 2022

Sortiment 2022

Enskilda avloppssystem

PDF 4 MB
Xylem Pumpar

Xylem Pumpar

Reklamationsblankett

PDF 671 KB
Enskilt avlopp

Enskilt avlopp

Kapitel 8.0 - Teknisk Handbok

PDF 321 KB
Xylem Pumpar

Xylem Pumpar

Service och Verkstäder

PDF 82 KB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Byggaavlopp.se

Ska du installera ett enskilt avlopp? Din installatör hittar du här!

Enskilda avloppssystem

Våra produkter för enskilt avlopp

Spillvattensystem

Spillvattentransport i det släta röret Ultra Classic eller PVC, i dubbelväggsröret Ultra Double eller i det ribbade röret Ultra Rib 2

Tryckrörssystem

Dricksvatten, spillvatten och gas transporteras hållbart och säkert i Uponor Infras tryckrörssystem