Uponor
Produkter

Gråvattenrening

Gråvattenrening för enfamiljshuset eller fritidshuset

Med Uponor Gråvattenfilter får bad-, disk- och tvättvatten effektiv hantering via filtertorven och gråvattenfiltren uppfyller hög skyddsnivå enligt Havs- och Vattenmyndighetens allmänna råd HVMFS 2016:17. Observera att användningen av gråvattenfilter alltid förutsätter att toalettvatten behandlas i en separat sluten tank, eller i en traditionell torrklosett.

Ett hållbart och kretsloppsanpassat boende

Avloppsrening med torvfilterteknik används i hela världen och det finns omfattande erfarenheter och studier av rening med torvfilter. Gråvattenfilter lämpar sig för behandling av avloppsvattnet från bad, disk och tvätt.

Enkelt att installera, hantera och underhålla

Gråvattenfiltren är lätta att hantera och installera. Till BDT Easy behövs det inga maskiner eller specialverktyg. Att installera filtret och ansluta det till ett avloppsrör går snabbt.

Låga energikostnader

Uponor Infras gråvattenfilter behandlar BDT-vatten luktfritt och energieffektivt i torvfiltret inuti tanken. Energikostnaderna hålls nere tack vare den låga energiförbrukningen och obefintligt underhåll av de färdiga systemen. Gråvattenfiltren innehåller inga delar som går sönder eller slits ut.

Benefits of infrastructure products | Uponor

Fördelar med gråvattenfilter

  • BDT Easy uppfyller hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7
  • Hållbart och kretsloppsanpassat boende
  • Enkla att installera, underhålla och hantera
  • Låga energikostnader

Produkter för gråvattenrening

Sortiment 2022

Sortiment 2022

Gråvattenrening

PDF 277 KB
Gråvattenreningssystem

Gråvattenreningssystem

Kapitel 8.5 - Teknisk Handbok

PDF 205 KB
Gråvattenfilter BDT Easy

Gråvattenfilter BDT Easy

Kapitel 8.5.1 - Teknisk Handbok

PDF 151 KB
Gråvattenrening BDT Easy Plus

Gråvattenrening BDT Easy Plus

Kapitel 8.5.2 - Teknisk Handbok

PDF 192 KB
Uponor Gråvattenrening

Uponor Gråvattenrening

Produktinformation

PDF 4 MB
New
BDT Easy Gråvattenfilter

BDT Easy Gråvattenfilter

Installationsanvisning

PDF 12 MB
BDT Easy Plus

BDT Easy Plus

Installationsanvisning

PDF 5 MB
BDT Easy installationer i Sverige

BDT Easy installationer i Sverige

PDF 50 KB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Byggaavlopp.se

Ska du installera ett enskilt avlopp? Din installatör hittar du här!

Enskilda avloppssystem

Våra produkter för enskilt avlopp

Spillvattensystem

Ultrafamiljen innehåller ribbade rör, dubbelväggsrör och släta rör

Tryckrörssystem

Transport av dricksvatten, spillvatten och gas i Barrier PLUS, ProFuse RC, PE80, P100 och PE100RC