Uponor

Fosforrening

Clean Easy Pump för reduktion av fosfor

Utsläpp av avloppsvatten som inte är tillräckligt renat från fosfor bidrar till övergödning. Övergödning innebär en ökad tillförsel eller tillgänglighet av växtnäringsämnen, särskilt fosfor och ibland även kväve. Välbyggda infiltrations- och markbäddssystem motsvarar dagens krav på rening av avloppsvatten när de är nyinstallerade. Men livslängden är begränsad och inom en 5-årsperiod kommer reningen att avta och då klarar man inte av att uppnå en reduktion om minst 70 % fosfor.

För att fortsatt uppnå en reduktion av fosfor på minst 70 % kan man installera en Clean Easy Pump på befintliga infiltrationer och markbäddar. Genom en anpassad dosering av flockningsmedel gör pumpen att anläggningen uppfyller högsta nivå för miljöskydd förutsatt att slamavskiljaren med efterföljande rening är godkänd enligt HVMFS 2016:17. Pumpen monteras på Uponors flockningsmedelsdunk som placeras t ex under en diskbänk.

Pumpen är avsedd för 1 hushåll om 5 personer. Dosering sker automatiskt 2 gånger/dygn.

Fördelar med Clean Easy Pump

  • Lätt att programmera
  • Lätt att installera
  • Lättöverskådlig display
  • Enkel och säker att använda
  • Underhållsfri
  • Larmar när flockningsmedel behöver fyllas på

Mer om fosforrening

Sortiment 2022

Sortiment 2022

Fosforrening

PDF 128 KB
Fosforfällning

Fosforfällning

Kapitel 8.4 - Teknisk Handbok

PDF 178 KB
Clean Easy Pump

Clean Easy Pump

Produktinformation

PDF 522 KB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Byggaavlopp.se

Ska du installera ett enskilt avlopp? Din installatör hittar du här!

Dagvattensystem IQ

Välj Uponor IQ dagvattenrör för hållbara transporter av dagvatten

Enskilda avloppssystem

Våra produkter för enskilt avlopp

Ultra Rib 2 Blue

Ultra Rib 2 Blue - det första plaströret tillverkat av fossilfri råvara