Uponor
Produkter

WehoPuts minireningsverk

Miljövänliga och kretsloppsanpassade minireningsverk för hög skyddsnivå

Uponor Infra har varit verksamt i avloppsbranschen i tre decennier och tusentals minireningsverk är redan i drift. Det första reningsverket installerades för 15 år sedan och fungerar fortfarande utomordentligt. Tack vare erfarenheter och testresultat har Uponor minireningsverk utvecklats till marknadens användarvänligaste och driftsäkraste minireningsverk med reningsresultat som möter Naturvårdsverkets krav.

Uponor Infras minireningsverk är tillverkade för att uppfylla myndigheternas krav. Reningsverken är biologiskt/kemiskt fungerande satsreningsverk, för behandling av allt avloppsvatten från både fritidshus och villa.

Funktion

WehoPuts-reningsverken är tillverkade för att uppfylla myndigheternas krav på hög skyddsnivå. Reningsverken är biologisk-kemiskt fungerande satsreningsverk, för behandling av allt hushållsavloppsvatten från året-runtbostäder. Reningsverken tillverkas i storlekar för 1 hushåll till reningsverk för mindre samhällen. WehoPuts-reningsverk är tillverkade enligt SBR-teknik för behandling av avloppsvatten.

Valfri slamtömning

Modellerna är försedda med ett ekologiskt slamuppsamlingssystem, där man pumpar slam direkt i en slampåse. Påsen kan med fördel komposteras tillsammans med annat bioavfall. Man kan nu även välja ett annat alternativ, d.v.s. slamtömning med slambil. Användaren kan fritt välja vilket alternativ som passar bäst, båda finns i samma reningsverk.

Minireningsverket fungerar enligt batch-principen, dvs. reningsverket behandlar och renar en viss mängd avloppsvatten på en gång. Reningen baserar sig på en biologisk-kemisk process, som innebär att mikroorganismerna i det aktiva slammet bryter ner organiskt material i avloppsvattnet. Genom en kemisk fällning avlägsnas fosforföreningarna från avloppsvattnet med hjälp av kemikalien. Det renade vattnet leds till  utloppsplatsen.

WehoPuts uppfyller kraven

WehoPuts-reningsverken uppfyller alla krav som den europeiska produktstandarden EN 12566-3 ställer och de är CE-märkta. Testet utfördes med ett dimensioneringsflöde på 750 l/dygn, vilket motsvarar fem personers avloppsvattenförbrukning per dygn.

• organiskt material (BOD7) 97 %

• totalfosfor 90 %

• totalkväve 50 %
 

Läs mer i Uponor Teknisk Handbok

WehoPuts fördelar

  • Valfri slamtömning
  • Liten elförbrukning
  • Ett täckande servicenät
  • Testad kvalitet och funktionssäkerhet
  • Komplett paket – levereras nyckelfärdigt
  • Ekologiskt – möjliggör återvinning av näringsämnen
  • Godkänt enligt EN 12566-3 och 89-38/EEC

WehoPuts 5-10 och 20-150

Mer om WehoPuts

Sortiment 2022

Sortiment 2022

Minireningsverk WehoPuts och Delar

PDF 741 KB
WehoPuts 20 till 1200pe

WehoPuts 20 till 1200pe

Produktinformation

PDF 10 MB
Uponor Minireningsverk 5 och 10 pe

Uponor Minireningsverk 5 och 10 pe

Produktinformation

PDF 7 MB
GSM paket WehoPuts

GSM paket WehoPuts

Installationsanvisning

PDF 2 MB
WehoPuts 5-10pe

WehoPuts 5-10pe

Installationsanvisning

PDF 4 MB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Byggaavlopp.se

Ska du installera ett enskilt avlopp? Din installatör hittar du här!

Enskilda avloppssystem

Våra produkter för enskilt avlopp

Ultra Rib 2 Blue

Ultra Rib 2 Blue - når upp till 70 % koldioxidreduktion

Dagvattensystem IQ

Uponor IQ - ett system av rör och delar för optimal och hållbar dagvattenhantering