Uponor AB
Säljkontor/Distributionslager
Hackstavägen 1, 721 32 Västerås

Tillverkning
Nordanövägen 2, 737 61 Virsbo

Skräddarsydda PEX-komponenter

Industriapplikationer

Stora möjligheter, få begränsningar!

Uponor Industrial Applications står för våra PEX-rör, PEX-komponenter och PEX-system för industriella tillämpningar. I de flesta sammanhang där du behöver transportera vätskor, pulver eller granulat kan Uponor Industriapplikationer hjälpa dig att förenkla, förbättra och sänka kostnaderna. Oavsett om det du ska transportera är hett, kallt, frätande, slipande eller exceptionellt rent och nästan oavsett vilka krav som den omgivande miljön ställer. Materialet i rören tål höga temperaturer, tryck, vibrationer, kemikalier, har låg vikt och är dessutom elektriskt isolerande.

Tillsammans med kunskapen, erfarenheterna och resurserna hos våra specialister kan det betyda både stora besparingar och helt nya möjligheter, både när det gäller utveckling och produktion.

Från ultrarent vatten till frätande syra och explosiva emulsioner

Industriapplikationer referens
 • När LKAB ville ladda sina borrhål både djupare och snabbare tog vi fram ett förstärkt Uponor inPEX rör med extra tjocka väggar.
 • Uponor inPEX rör med integrerade flänsar gör att de som köper diskmaskiner från bl a Electrolux, Asko Cylinda och Fisher & Paykel inte behöver oroa sig för vattenläckage.
 • Uponor Industrial Applications var svaret för Buckman Laboratories vid en krävande installation för kemikalietransport hos Stora Enso i Skoghall.
 • Materialet i Uponor inPEX rören är flexibelt, lätt och en elektrisk isolator. Därför är det ABBs val när de behöver kyla ner drivsystem i isbrytare, högspänningskablar, transformatorer och thyristorventiler – applikationer som ställer mycket höga krav på tillförlitlighet.
 • När man i Sydafrika transporterar sandslurry från gruvorna passar rörens tålighet mot nötning och låga friktion perfekt.
 • När ABBs revolutionerande generatorkonstruktion Powerformer skulle kylas tog vi, i nära samarbete med ABBs tekniker, fram en speciell tunnväggig version av Uponor inPEX röret som motsvarade deras höga krav på flexibilitet och tillförlitlighet.
   

Hemligheten sitter i materialet

Vilka egenskaper är du ute efter?
Långtidsstabilt

Långtidsstabilt ❯


Få material har genom gått så omfattande långtidsprov som det som finns i Uponor inPEX rör. 10 års kontinuerlig tryckprovning vid 95 °C och en oavbruten långtidstest sedan 1972 är ett par exempel. Materialet är väl utprovat i en mängd olika applikationer under lång tid.
Nötningsbeständigt

Nötningsbeständigt ❯


Nötningsegenskaperna är mycket goda, inte ens vid höga vattenhastigheter uppstår erosions-korrosion. Därför används våra rör t ex för att transportera starkt slitande sandslurry.
Rent

Rent ❯


Röret utsöndrar inga skadliga ämnen. Därför är det också godkänt för transport av dricksvatten. Materialets exceptionella renhet utnyttjas också i medicinsk utrustning.
Elektriskt isolerande

Elektriskt isolerande ❯


De elektriska isolationsegenskaperna hos rören är i klass med de bästa isolermaterialen. Materialet är opolärt och dessutom helt fritt från föroreningar.
Tål extrem kyla

Tål extrem kyla ❯


Rörmaterialet har oförändrad slagseghet även vid temperaturer under -100 °C. Den egenskapen utnyttjas i bl a kylsystem för skridskobanor.
Formbart

Formbart ❯


Den stora friheten att forma Uponor inPEX rör gör dem till en bra ersättning för t.ex. formade metallrör.
Reptåligt

Reptåligt ❯


Rören tål repor utan att försvagas eftersom materialet är motståndskraftigt mot spricktillväxt. Den egenskapen gör det exempelvis möjligt att förlägga rören direkt i stenig mark utan kostsamt markarbete.
Vibrationsupptagande

Vibrationsupptagande ❯


Rören tar upp och tål vibrationer. Det gör att du slipper kombinera metallrör med vibrationsupptagande slangar eller kopplingar, något som ger lägre tillförlitlighet och höga kostnader, inte minst för montering.
Termiskt minne

Termiskt minne ❯


När rören värms till mjukningstemperaturen återgår materialet till sin ursprungliga form. Egenskapen utnyttjas bl a för att krympa fast tätningselement på ett mycket tillförlitligt sätt.
Tål frätande kemikalier

Tål frätande kemikalier ❯


Kemikalier som kan ge upphov till sprickbildning i vanliga plaströr påverkar inte Uponor inPEX rör. Materialet är beständigt mot de flesta kemikalier, även vid höga temperaturer.
Flexibelt

Flexibelt ❯


Att ett Uponor inPEX rör är flexibelt är ytterligare en fördel jämfört med metallrör. Du slipper dyra rörelseupptagande bälgar eller liknande.
Tål hög värme

Tål hög värme ❯


Rören kan användas vid en arbetstemperatur på 95 °C, men klarar 120 °C under begränsad tid och begränsat tryck.
Låg miljöbelastning

Låg miljöbelastning ❯


PEX är ett material med liten miljöpåverkan, både vid tillverkning och vid energiåtervinning.
Ljudisolerande

Ljudisolerande ❯


Att rören är ljudisolerande betyder att du kan transportera fasta ämnen, som t ex flis, utan att riskera höga ljudnivåer.
Låg vikt

Låg vikt ❯


Uponor inPEX rör väger bara en bråkdel av motsvarande metallrör. Det är oftast en fördel och ibland en avgörande sådan.
Låg friktion

Låg friktion ❯


Den extremt låga friktionskoefficienten hos Uponor inPEX rör ger lågt tryckfall i rörledningar och minimerar risken för avlagringar.

Så här enkelt är det att ta fram en lösning med Uponor Industrial Applications

 1. Du kontaktar oss och beskriver din applikation, vad du ska transportera, drifttryck, temperatur och omgivande miljö. Skicka gärna med en ritning eller skiss. Har du bara tidiga funderingar eller ett behov som du vill diskutera med oss är du lika välkommen.

 2. Vi undersöker vad Uponor Industrial Applications skulle kunna betyda för er och återkommer snabbt med vårt förslag till lösning.

 3. Ni utvärderar vårt förslag och om ni vill gå vidare så träffas vi för att finslipa detaljerna och räta ut eventuella frågetecken. Det kostar dig fortfarande inte ett öre!

 4. När vi har kommit så långt kan vi ta fram en offert på den lösning vi diskuterat.

 5. När vi är överens om villkoren är det dags att ta fram en prototyp. Den kan ni oftast få redan efter ett par veckor.

 6. Ni utvärderar proverna. Är ni nöjda är det dags för serieproduktion.

 7. Leverans, utvärdering och en genomgång av eventuella förbättringsmöjligheter.
Industriapplikationer utveckling

Vilka egenskaper är du ute efter?

Kontakta Uponor Industrial Applications

Öppet 07.30-16.00