Uponor
Tjänster

Hyrpool för verktyg

Uponor VVS samarbetar med AGB Service AB hos vilka du enkelt kan göra service, hyra och köpa* våra verktyg. För kompletta hyresvillkor besök AGB Service AB hemsida www.agbservice.se
* Gäller ej Milwaukee verktyg som säljs via grossist och underhålls av Milwaukee. Verktygen kan hyras av AGB Service AB.

Service och reparation 
Alla maskiner är alltid servade enligt gällande serviceintervall. Vid inlämning av egen maskin/tillbehör för service/kalibrering eller vid köp av ny maskin registreras dessa alltid i AGBs servicesystem så att du blir påmind om när det är dags för service. Intyg på utförd kontroll och justering lämnas alltid efter utförd service Upphämtning av maskiner för service kan bokas direkt på www.agbservice.se

SÄKER VATTEN KRÄVER INTYG PÅ KONTROLL OCH JUSTERING

AGB Service

Verktyg och mätinstrument

Monteringsverktyg till godkända system och mätinstrument för tryck- och täthetskontroll samt temperaturkontroll ska ha dokumenterade anvisningar för användningsområde, kontrollrutiner och i förekommande fall krav på service och serviceintervaller. Intyg från serviceverkstad på utförd kontroll och justering av pressutrustning ska kunna redovisas.

Källa: Branschregler Säker Vatteninstallation 2011:1

Frågor eller teknisk support?