Uponor
Minskar koldioxidutsläpp med upp till 88 procent

Uponor lanserar världens första biobaserade PEX-rör

Att uppfylla allt tuffare hållbarhetskrav kommer att bli lättare för svenska byggföretag framöver: Uponor börjar som första företag i världen att tillverka biobaserade PEX-rör med ett koldioxidavtryck som är upp till 88 procent lägre jämfört med nuvarande produktstandard. Den unika nyheten väntas vara tillgänglig på den svenska marknaden februari 2022.

Uponor introducerade PEX-rör på VVS marknaden redan 1972 (då under namnet Wirsbo) och påbörjade då vad som skulle komma att bli en ny standard mot vad som tidigare var kopparrör. 50 år senare lanserar Uponor världens första 100 procent biobaserade PEX-rör.

– BioPEX-rör hjälper våra kunder att uppnå hållbarhetsmål i alla typer av projekt. För om vi vill nå ett hållbart byggande så kommer alla delar av byggprojektet behöva bidra, inklusive rören i VVS-systemet, säger Robert Molund, VD Uponor AB.

Koldioxidavtryck reducerat med 88 procent
Det låga koldioxidavtrycket hos de nya biobaserade PEX-rören bygger på användning av förnybara råvaror i tillverkningsprocessen. All Uponors produktion sker dessutom med 100 procent förnybar el.

Dessa åtgärder resulterar i en minskning av koldioxidavtrycket med upp till 88 procent på biobaserade PEX-rör jämfört med standard PEX-rör på marknaden. Denna uppskattning baseras på Uponors egna beräkningar enligt den europeiska miljöstandarden för produktdeklarationer, EN15804. Koldioxidavtrycket kommer att granskas externt när miljövarudeklarationerna (EPD) för de biobaserade PEX-rören publiceras.

– Lika självklart som det är idag att använda PEX-rör istället för kopparrör, lika självklart tror vi att det i framtiden kommer att vara att använda BioPEX-rör. De har samma produktegenskaper som våra vanliga PEX-rör, vilket gör att det är mycket enkelt för våra kunder att gå över till en mer hållbar lösning, säger Robert Molund.

Transparens i värdekedjan med ISCC-certifiering
Hela leveranskedjan för biobaserade PEX-rör är certifierad av ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), en oberoende organisation som säkerställer spårbarhet och transparens genom hela leverans- och produktionsprocessen.

Den förnybara råvaruförsörjningen bygger på massbalansprincipen. Det innebär att för varje ton ISCC-certifierat förnybar råvara som används i produktionen kan motsvarande mängd PEX-rör ISCC-certifieras. Användningen av ISCC-certifierad biobaserad råvara bidrar till att fossila resurser kan ersättas med förnybar råvara. För att säkerställa att samtliga krav som ISCC ställer uppfylls, görs en årlig revision av Uponors ISCC-certifikat av en oberoende tredjepart.

– ISCC-certifieringen säkerställer att allt material som vi använder i BioPEX-rören matchas mot motsvarande mängd förnybar råvara i leverans- och produktionsprocessen, säger Robert Molund.

Tillbaka till nyheter ->