Uponor

En hållbar innovation

Uponors cirkulära anläggning - En hållbar innovation

Vi kan stolt meddela att vi nu har världens första cirkulära anläggning för att återvinna PEX-rör. Våra PEX-rör kommer från och med nu kunna produceras baserat på 100% kemiskt återvunnet råmaterial som kommer från vår eget produktionsavfall. Den här banbrytande lösningen är en ISCC PLUS-certifierad massbalanseringsmetod och är ett samarbete mellan Uponor, Wastewise, Neste och Borealis. Tillsammans har vi lyckats att kemiskt återvinna PEX-rörtillverkningsavfall i industriell skala tillbaka till plastråvara.

Att få till en helt cirkulär lösning för PEX har varit en hög prioritet för oss på Uponor. Detta samarbetsprojekt visar att kemisk återvinning kan sluta cirkeln för plastavfall, som generellt är svårt att återvinna. Nu kan våra PEX-avfallsrör omvandlas till fullt fungerande PEX-rör igen utan tumma på kvalitén i produkten som våra kunder förväntar sig.

"Vi är mycket glada över detta samarbete eftersom det ger oss ett försprång i övergången till cirkulära material. Vi har precis firat de första 50 åren av våra PEX-rörledningar, och vårt nya långsiktiga mål är att använda 100% av vårt PEX-avfall som råvara genom slutet kretslopp", säger Thomas Fuhr, teknikchef på Uponor.

Vår cirkulära anläggning - steg för steg

Bild 1

Ny styr- och reglerventil

Den nya regler- och styrventilen är anpassad för att kunna anslutas direkt mot våra golvvärmefördelare. Du kan då få en zonreglering av alla anslutna golvvärmeslingor. Självklart kan ventilen även användas som en fristående regler- och styrventil. Handratten på styrventilen kan ersättas med ett Vario PLUS styrdon för elektronisk reglering.

Ventilerna levereras i set.

RSK nummer: 4931000

Ny vakuumventil för inomhusavlopp

Vår vakuumventil för inomhusavlopp - med en tilluftsventil som aktiveras vid undertryck och förblir stängd under övertryck och vid noll differenstryck.
 

Rent vatten och sanitet för byarna i Indien

Genom att underteckna ett avtal med Raah Foundation från Mumbai i Indien kan Uponors Building Solutions Europe Division hjälpa till att förse byar i Indien med rent vatten – en viktig resurs som de har ett enormt behov av och saknar stabil tillgång till.
 
  • Stöd vid konstruktion och reparation av kontrolldammar
  • Bygga och reparera brunnar och borrhål i byar
  • Skapa ytterligare vattenkällor för att förbättra livskvalitet och hälsa 
  • Uponor stöder FN:s mål för hållbar utveckling

50 år med PEX

Vi firar 50 år av att vara en del av miljontals människors liv genom att bidra till säkert dricksvatten och komfort. Idag har mer än 6 miljarder meter Uponor PEX-rör installerats i hela världen. Men det är bara början.