Uponor
Dataintrång på personuppgifter

Viktig information till tidigare Uponor-anställda gällande dataintrång på personuppgifter efter cyberattack mot koncernen

Den 5 november 2022 utsattes Uponor för en cyberattack som påverkat verksamheterna i Europa och Nordamerika. Direkt påbörjades ett arbete att utreda och åtgärda situationen. Pressmeddelanden gällande ärendet offentliggjordes den 7 november 2022 och den 18 november 2022.

Baserat på utredningarna finns det indikationer att det skett ett dataintrång på Uponor anställdas personuppgifter i Sverige. Tyvärr kan dataintrånget även i viss utsträckning gälla tidigare Uponor-anställdas personuppgifter. Det finns inga omedelbara bevis för att personuppgifter skulle ha publicerats offentligt, men detta är en potentiell risk. Uponor kommer att övervaka situationen och kommer att utfärda ett nytt meddelande om Uponor får kännedom om att personuppgifterna skulle har publicerats i offentligheten.


Uponor arbetar febrilt för att återställa säkerheten för de drabbade personuppgifterna och för att övervaka hur situationen utvecklas.
 
Med detta meddelande vill vi informera samtliga personer som tidigare varit anställda på ett av företagen inom Uponorkoncernen om ett dataintrångsbrott gällande personuppgifter på grund av cyberattacken. Dataintrånget avser de personuppgifter som Uponor behandlat under den anställdas anställningstid i syfte att hantera anställningsförhållandet.

För att skydda dina personuppgifter från att användas skadligt ifall uppgifterna skulle bli tillgängliga i offentligheten på grund av cyberattacken, rekommenderar vi att du följer instruktionerna som vi kommer att publicera här på Uponors hemsida.
 
Om du har ytterligare frågor om dataintrånget eller om att skydda dina personuppgifter, vänligen kontakta privacy@uponor.com.

Förebyggande åtgärder för att förbättra säkerheten för personuppgifter

Du kan vidta regelbundna förebyggande åtgärder för att förbättra din säkerhet.
  1. Värna om dina lösenord. Dela inte dina lösenord med någon, använd olika lösenord på olika system och aktivera multifaktorautentisering när det är möjligt.
  2. Ändra lösenorden för dina personliga konton om du har använt samma lösenord på system som är associerade med Uponor. När du ändrar ditt lösenord ändrar du det fullständigt. Det räcker inte att bara lägga till eller ändra några bokstäver, siffror eller symboler.
  3. Överväg att använda ett lösenordsprogram (t.ex. Keeper, 1Password, LastPass). Det gör det lättare att skapa långa lösenord som är svåra att gissa sig till och helt slumpmässiga lösenord. Vissa appar kan också skapa säkra lösenord.
  4. Var försiktig med att öppna bilagor, länkar, eller svara på kontaktförfrågningar från personer du inte känner.
  5. Kontrollera alltid dina kontoutdrag och kreditkortsutdrag för okända transaktioner. Kontakta din bank omedelbart om du märker några transaktioner som du inte känner igen.
  6. Överväg att aktivera spårningstjänster för personuppgifter, om de är tillgängliga i ditt land.
Fler instruktioner finns på Uponor Finlands webbplats här.