Uponor Smart Trap -hulevesikaivo

Hulevesikaivo poistaa tehokkaasti kiintoaineet ja epäpuhtaudet hulevesistä

Uponor Smart Trap -hulevesikaivo on tehokas, patentoitu ja järkevä ratkaisu kiintoaineen ja epäpuhtauksien poistamiseen hulevesiverkostosta. Kaivossa oleva toimintavarma virtauksenohjauslevy rauhoittaa huleveden virtaamaa ja pidättää siten tehokkaasti kiintoaineet isoon lietepesään. Smart Trap -virtauksenohjauslevy voidaan asentaa myös vanhoihin kaivoihin.

Smart Trap -hulevesikaivo voidaan sijoittaa esim. viivytyssäiliöiden, kosteikkojen ja imeytysratkaisujen yhteyteen. Kiintoaineen poistaminen ennen järjestelmää vähentää huollon tarvetta sekä siitä muodostuvia kustannuksia. Smart Trap -kaivon suunnittelu ja asennus tehdään normaalien kunnallisteknisten kaivojen tapaan.

Smart Trap -hulevesikaivo on täysin yhteensopiva Uponor IQ, Weholite, Ultra Classic -järjestelmien sekä PVC-maaviemärijärjestelmän kanssa. 
Ecoflex VIP layers

Edut ja ominaisuudet

  • Kerää tehokkaasti kiintoaineita ja niihin sitoutuneita epäpuhtauksia.
  • Helpottaa kiintoaineiden poistoa hulevesiverkostosta ja tätä kautta pienentää huoltokustannuksia
  • Vähentää viivytys- ja imeytysjärjestelmien huollon tarvetta.
  • Estää epäpuhtauksien pääsyä vesistöihin.
  • Virtauksenohjauslevy voidaan asentaa myös olemassa olevaan kaivoon.

Uponor Smart Trap -kaivo

Katso tästä esittelyvideo Uponorin uudesta, patentoidusta Smart Trap -kaivosta.

Smart Trap -hulevesikaivo

Smart Trap -hulevesikaivo

Yleisesite kiintoaineita keräävästä hulevesikaivosta

PDF 1 MB