Ajankohtaiset alaa koskevat aiheet

Asiantuntijan kynästä

Käyttövesiputkiremontti harkinnassa? Katso vinkit videolta

Käyttövesiputkiremontti on ensimmäinen suurempi remontti, jota omakotitalon omistajan tulisi harkita, kun talo saavuttaa noin 30 vuoden iän. Vanhojen käyttövesiputkien kuntoa on hankala tarkistaa, sillä ne kulkevat usein rakenteiden sisässä. Videolla Uponor KOTI -kumppani Otto Haapaniemi LVI-Haapaniemi Oy:stä kertoo arvokasta lisätietoa käyttövesiputkiremonttia harkitsevalle.

Korkeaan rakentamiseen tarvitaan turvallisia, tehokkaita ratkaisuja

Korkea asuinrakentaminen kasvaa nopeasti myös Suomessa. Kustannustehokkaat, luotettavat ratkaisut ovat tarpeen, sillä korkealle kurottaminen nostaa myös suunnittelu- ja rakennuskustannuksia. Uponorin markkinoille tuoma ensimmäinen 10 baarin lattialämmitys- ja viilennysjärjestelmä tuo kustannussäästöjä niin lämmitysjärjestelmäkokonaisuuden suunnitteluun, asennukseen kuin kunnossapitoonkin.

Putkiremontti aidosti tarpeen mukaan

Putkiremontin ei tarvitse pienessä taloyhtiössä tarkoittaa kaikkien järjestelmien uusimista kerralla. Raisiolaisen As Oy Tasalankatu 10:n käyttövesiputket olivat jo saneerauksen tarpeessa, mutta lämpö-, ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmät vielä hyvässä kunnossa. Jouhevasti sujuneessa remontissa päivitettiinkin vain se, mikä oli tarpeen.

Vesikertoinen lattialämmitys ja -viilennys tuo asumiseen laatua ympäri vuoden

Tampereen Kauppiin valmistuneessa As Oy Modenassa kerrostaloon on tuotu omakotitaloasumisesta tuttuja, arvostettuja laatutekijöitä. Niin talvipakkasilla kuin kesähelteilläkin asumismukavuuden varmistaa myös taloautomaatioon liitetty vesikiertoinen lattialämmitys ja -viilennys.

Sisätilojen ylilämpeneminen on alati kasvava terveysriski

Vesikiertoinen lattiaviilennys on nopeasti yleistyvä ratkaisu hallita kesäajan sisälämpötiloja, ja se tarjoaa samoja ylivertaisia etuja kuin lattialämmityskin; vedottomuutta, energiatehokkuutta, edullisia kustannuksia ja mahdollisuuden huonekohtaiseen säätöön.

Juoma- ja talousvesien riskit kuriin

Vesijärjestelmiä ei tällä hetkellä juuri arvioida, mutta EU:n uusi juomavesidirektiivi tuo mukanaan uusia velvoitteita. Direktiivi astui voimaan 12.1.2021, ja se on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä 12.1.2023 mennessä – eli jo vajaan vuoden päästä. Tavoitteena on parantaa juoma- ja talousveden laatua Euroopassa.

Uusilla säädösmuutoksilla torjutaan ilmastonmuutosta

Rakentamisen uudet säädösmuutokset lisäävät suunnittelijan toimenkuvaan erilaisia laskenta-, kartoitus- ja raportointitehtäviä, mutta tarjoavat samalla uusia mahdollisuuksia. Yhteinen nimittäjä on ilmastonmuutos, jota torjutaan sekä energiatehokkuudella että hiilijalanjäljen laskennalla.

Esivalmistusta hyödynnetään yhä kokonaisvaltaisemmin

Esivalmistuksella on tutkitusti monia positiivisia vaikutuksia rakennusinvestointiin. Tuotannon nopeushyödyt tunnetaan jo hyvin, mutta laatu-, turvallisuus-, elinkaari- ja monet muut hyödyt ovat olleet vähemmän esillä.

Esivalmistuksella voidaan hillitä käsistä karkaavia rakennuskustannuksia

Suhdannevaihtelut näkyvät nopeasti rakennusmateriaalien hinnoissa ja työvoiman saatavuudessa. Talotekniikkateollisuudessa haasteeseen on vastattu kehittämällä kustannustehokkaita, ketterästi asennettavia kevytelementtejä, joiden avulla hinta, laatu ja aikataulut pysyvät hallinnassa.

Älyratkaisut säästävät energiaa, ympäristöä ja euroja

Rakennusten älykkäät säädöt ja ohjaukset ovat avainroolissa ratkaistaessa tulevaisuuden haasteita, jotka liittyvät rakentamisessa paljolti energiatehokkuuden parantamiseen ja sitä kautta ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

Pientalon lämmitys kannattaa laittaa kerralla kuntoon

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Yhtenä keinona tavoitteen saavuttamiseksi kannustetaan pientaloja vaihtamaan öljylämmitys kestävämpiin lämmitysmuotoihin.

Joutsenmerkitty rakentaminen kasvaa vauhdilla

Joutsenmerkitty rakentaminen tarjoaa vaihtoehdon kestävämpään ja terveellisempään rakentamiseen, ja sen suosio onkin viime vuosina kasvanut nopeasti.

Teollinen puurakentaminen tarjoaa ratkaisuja rakennusalan haasteisiin

Laadun ja resurssitehokkuuden lisäksi puurakentaminen vastaa kiristyviin vähähiilisyysvaatimuksiin.

Matkalla kestävän rakentamisen edelläkävijäksi

Maailma tarvitsee kestävämpiä tuotteita ja ratkaisuja niin nyt kuin tulevia sukupolviakin varten. Uponor on ottanut haasteen vastaan.

Lämmityksen säätöjärjestelmällä vaikutat merkittävästi kiinteistön energiakulutukseen

Lämmitykseen kuluu lähes 70% asumisen energiankulutuksesta, joten lämmityksen tehokas ohjaus ja säätö ovat yhä tärkeämmässä roolissa kiinteistöjen energiakulutusta optimoidessa.

Älykäs taloautomaatioon kytketty lattialämmitysjärjestelmä tuo säästöjä kerrostalon elinkaarikustannuksiin

Vesikiertoinen lattialämmitys- ja viilennysjärjestelmä älykkäällä säätöjärjestelmällä varustettuna lisää asuinmukavuutta ja hillitsee oikein käytettynä energiankulutusta.

Kiinteistön lämmityskulut kuriin – älyratkaisut edistävät energiatehokkuutta

Suomalaisen asumisen suurin kuluerä on lämmitys. Taloautomaatiojärjestelmiin integroitavilla älyratkaisuilla on mahdollista pienentää lämmityskuluja ja parantaa asumismukavuutta.

Putkiremontti omakotitaloon – helpompi homma kuin uskotkaan

Putkiremontti omakotitaloon - kuulostaako hankalalta? Ei hätää, kyseessä on helpompi homma kuin yleisesti luullaan. Kokosimme tiiviin tietopaketin, josta on apua jos omakotitalon putkiremonttiasiat askarruttavat.

Saneeraushankkeiden valmistelu epidemian aikana

Koronakriisin aikana monissa taloyhtiöissä on pohdittu, pitäisikö linjasaneerauksen suunnittelutyö pistää jäihin odottamaan parempia aikoja vai olisiko viisainta edetä asiassa entiseen malliin.

Tavoitteeksi turvallinen vesi – infrastruktuurista pidettävä huolta

Suomen tärkein elintarvike on lasillinen puhdasta vettä. Puhdas vesi ei kohta enää ole meille itsestäänselvyys, jos vesijohtoverkostosta ei pidetä parempaa huolta. Maan alla tikittää aikapommi vanhan verkoston rapistuessa käsiin.

Hulevesi on puhdasta ja vaaratonta - vai onko?

Tähän asti useimmat hulevedenhallintajärjestelmät ovat perustuneet enemmän virtaaman hallintaan kuin veden laadun varmentamiseen. Tämän on muututtava.

Pieneen taloyhtiöön putkiremontti sujuvasti ja tarpeen mukaan

Rahoituksen saaminen laajaan LVIS-saneeraukseen ei ole pienille taloyhtiöille aina itsestään selvää. Putkiremontin ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa kaikkien järjestelmien uusimista kerralla.

Vesikiertoinen lattiaviilennys vastaa hyvän sisäilmaston vaatimuksiin

Asuntojen kesäaikaisen ylilämpenemisen estäminen on yhä tärkeämpää ja vaativampaa, kun tavoitteena ovat sisäympäristöltään terveelliset, turvalliset ja viihtyisät rakennukset. Vesikiertoisella lattiaviilennyksellä voidaan tehokkaasti saavuttaa Sisäilmastoluokituksen S2-luokan eli hyvän sisäilman vaatimustaso myös kesäaikaan, osoittavat tuoretta SIL-opasta varten tehdyt laskelmat.