Lämmityksen säätöjärjestelmällä vaikutat merkittävästi kiinteistön energiakulutukseen ja asumismukavuuteen

Ensi vuoden alusta energiatehokkuusdirektiivi EPBD astuu täysimääräisenä voimaan. Tällöin on kaikkien uusien rakennusten oltava lähes nollaenergiataloja. Lämmitys on asumisen ehdottomasti suurin yksittäinen energiakulutuksen lähde. Siihen kuluu lähes 70% asumisen energiankulutuksesta, joten lämmityksen tehokas ohjaus ja säätö ovat yhä tärkeämmässä roolissa kiinteistöjen energiakulutusta optimoidessa. 

Voimaantulevan EPBD-direktiivin yksi päätavoitteista on vähentää kiinteistön päästöjä älykkään teknologian avulla. Keskitetty taloautomaatio onkin jo vaatimus nykyaikaisissa rakennuksissa ja tulevaisuudessa sen merkitys korostuu entisestään. Vastuullisuus ja elinkaariajattelu korostuvat, sillä itse rakentaminen vie vain hyvin pienen osan rakennuksen elinkaaren aikaisista kustannuksista. Rakentamisen aikana lämmitysjärjestelmään sijoitetut lisäeurot voivat vuosien saatossa tuoda moninkertaisen säästön esimerkiksi kiinteistön ylläpidon ja huollon osalta. Älykkyys ja yksittäisten kiinteistön teknisten järjestelmien rajat rikkovat integraatiot tuovat mukanaan mahdollisuuksia energiasäästöjen lisäksi asumismukavuuteen. Se mitä mitataan ja seurataan, voidaan myös kehittää

Älykäs Smatrix Base PRO mahdollistaa lämmityksen integroinnin osaksi kiinteistön taloautomaatiojärjestelmää

Pelkästään kiinteistön lämmitysjärjestelmä koostuu useasta eri osasta. Kokonaisuuden oikea sekä tehokas käyttö on riippuvainen jokaisen eri osa-alueen optimaalisesta toiminnasta. Uponorin Smatrix Base PRO mahdollistaa lattialämmityksen ja -viilennyksen säätöjärjestelmän integroimisen osaksi kiinteistön taloautomaatiojärjestelmää Modbus tai KNX-rajapinnoilla. Sen avulla huoneistoille on mahdollista asettaa esimerkiksi keskitetysti ohjattavia minimi- tai maksimilämpötilarajoja. Tällöin asukkaat eivät voi huoneistosta käsin muuttaa lämpötiloja yli tai ali ennalta määriteltyjen rajojen ja asumismukavuuden lisäksi pystytään varmistamaan kiinteistön energiatehokkuus.

Lisä-älyä Base PRO säätöjärjestelmään voidaan tuoda esimerkiksi T-169 huonetermostaateilla, jotka mittaavat perinteisen huonelämpötilan lisäksi kosteutta, sekä operatiivista lämpötilaa. Näiden termostaattien mittaustavan ansiosta lämmitysjärjestelmä reagoi ennakoiden tuleviin muutoksiin jo tapahtuneiden muutosten sijaan. Järjestelmän automaattinen tasapainotus myös varmistaa, että lämpö jakautuu huoneistossa tasaisesti sinne missä sitä kulloinkin tarvitaan. Kun yksittäiset lämmitysjärjestelmän toiminnot on integroitu osaksi taloautomaatiojärjestelmää, ovat ne myös valvottavissa ja ohjattavissa keskitetysti yhdestä paikasta. Lopputuloksena tasaisempi ja miellyttävämpi sisäilmasto.
Älykäs Smatrix Base PRO säätöjärjestelmä voidaan kytkeä taloautomaatioon
Uponorin lattiaviilennys samalla rahalla

Viilennys lähes samalla rahalla

Nykyrakennuksien viilennystarve on yhtä konkreettinen kuin kiinteistön lämmittäminen. Matalaenergiarakentaminen ja suuret ikkunapinnat aiheuttavat asuntojen kesäaikaista ylilämpenemistä. Uponorin kerrostaloasujille teettämän tutkimuksen mukaan viilennysmahdollisuus koetaan kerrostaloasukkaiden keskuudessa yhä tärkeämmäksi ominaisuudeksi. Yli puolet vastaajista olisivat valmiita maksamaan asunnostaan vähintään 2500€ enemmän, jos siinä olisi kesäaikainen viilennys huomioitu.

Lattiaviilennys on kustannustehokas ja miellyttävä tapa viilentää asuntoa. Smatrix Base PRO mahdollistaa sekä lattialämmityksen että –viilennyksen ohjauksen samalla säätöjärjestelmällä huonekohtaisesti. Koska samaa järjestelmää voidaan käyttää lämmityksen ja viilennyksen ohjaukseen, jäävät viilennyksen hankintakustannukset kohtuullisen pieniksi.

Lataa kerrostalojen lattiaviilennyksen tutkimustulokset

Tilaa Uponorin uutiskirje

Autamme asiakkaitamme elinkaaritehokkaiden talotekniikkaratkaisujen valinnassa. Tilaa uutiskirje, niin saat ajankohtaista tietoa suoraan sähköpostiisi!