Kestävän muutoksen johtaminen

Meillä on pitkäaikainen sitoutuminen kestävään kehitykseen ja visiomme on olla kestävien vesiratkaisujen edelläkävijä. Pyrimme jatkamaan rakennusten ja infrastruktuurin kestävien vesiratkaisujen edelläkävijöitä ja johdattamaan esimerkillään rakennusalaa kohti nollaa. Tuote- ja palveluportfoliomme on rakennettu vastaamaan tulevien vuosikymmenten muutoksiin ja haasteisiin.

Meillä on käytössä ESG-kehys (Ympäristö, Sosiaalinen, Hallinto). minimoimme ympäristöjalanjälkemme ja siihen maksimoimme positiivisen vaikutuksen työntekijöihimme, asiakkaisiimme sekä yhteiskuntaan ja yhteisöihin toimimme sisällä.
 

Tärkeimmät sitoumuksemme vuoteen 2027 mennessä (Tämänhetkinen edistyminen) 

75%

100%

100%

50%

CO2e*-päästöjen vähentäminen vuoteen 2019 verrattuna (Scope 1 and 2) Käytetystä sähköstä on vihreää Kierrätettyä prosessijätettä Tuotevalikoimasta on
Kestävä vaihtoehto

(83%)

(98%)

(83%)

(1 st tuotteet saatavilla)


*Hiilidioksidiekvivalentti, CO2e, on mittari, jolla verrataan eri kasvihuonekaasujen päästöjä niiden ilmaston lämpenemispotentiaalin perusteella.

Siirytään kohti nettonollaa

Käytämme tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita päästöjemme seuraamiseen ja vähentämiseen. Olemme määrittäneet selkeän polun ja asettaneet kunnianhimoisia virstanpylväitä näyttääksemme esimerkkiä ja saavuttaaksemme nettonollatoiminnan vuoteen 2040 mennessä.

Huolehdimme työntekijöistämme

Asetamme ihmiset etusijalle kaikessa tekemisessämme. Henkilöstömme on suurin vahvuutemme ja yksilöllisen kasvun tukeminen on etuoikeutemme.

Positiivinen yhteiskunnallinen vaikutus

Tunnustamme vastuumme olla hyvä yrityskansalainen ja luoda myönteistä vaikutusta yhteiskunnassa. Pyrimme edistämään kestävyyttä, terveyttä ja turvallisuutta rakennetussa ympäristössä toimillamme ja lahjoituksillamme.

Vastuullista liiketoimintaa

 Varmistamme Uponorin eettisen liiketoimintakulttuurin läpinäkyvyyden sekä seuraamme ja valvomme laajasti mahdollisia riskiindikaattoreita.