Radonjärjestelmät

Radonin torjunta - Terveellistä sisäilmaa saneerauskohteisiin

Radon on hajuton, mauton ja väritön radioaktiivinen jalokaasu, jota syntyy Suomen maaperässä jatkuvasti uraanin hajoamisen välituotteena. Sisäilmaan päästessään radon on haitallista, sillä se lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään. Asuntoon radon kulkeutuu talon alla olevasta maaperästä perustuksissa olevien rakojen kautta. Uponorilla on ratkaisu kotien ja muiden rakennusten radonongelmaan.

Radon Suomessa

Graniittisen kallio- ja maaperämme uraanipitoisuus on suurempi kuin koko maailmassa keskimäärin. Suomessa uraanipitoisuudet ovat suurimpia Lahden seudulla, Itä-Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa ja pienimpiä Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Pohjois-Lapissa.
Suomen monia muita maita korkeampi radonpitoisuus selittyy geologisten tekijöiden ohella rakennusteknisillä seikoilla sekä ilmastolla.

Radonkaasu – mittaaminen

Radonia ei voi aistia, ja mittaaminen onkin ainoa tapa saada pitoisuus selville. Mittaukset on syytä suorittaa kaikilla korkean radonriskin alueilla. Asuintilojen radonpitoisuus mitataan marras- ja huhtikuun välisenä aikana, jolloin lämpötilat ovat keskimäärin alhaisimmillaan.

Jos mitattu radonpitoisuus ylittää tavoiterajan, asennetaan uudiskohteessa  poistokanavan päähän katolle huippuimuri ja otetaan laatan alle asennettu radonputkisto käyttöön. Saneerauskohteissa tehokas radonin torjuntamenetelmä on talon ulkopuolelle asennettava radonkaivo. Lue lisää aiheesta Stukin sivuilta.
 
  • Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaan asunnon huoneilman radonpitoisuuden ei tulisi ylittää 400 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m³).
  • Uusi asunto tulee suunnitella ja rakentaa siten, että radonpitoisuus ei ylittäisi arvoa 200 Bq/m³.
  • Rakennuspaikasta riippumatta enimmäisarvot ylittyvät yleisesti suomalaisissa kodeissa.
Uponor-radonjärjestelmä sopii taloon kuin taloon

Uponor-radonjärjestelmät soveltuvat pientalojen korjausrakentamiseen. Saneerauskohteisiin Uponor tarjoaa valmiin radonsaneerauspaketin, joka asennetaan rakennuksen ulkopuolelle maahan talon rakenteita rikkomatta.

Uponorin radonjärjestelmä saneerauskohteisiin

Saneeraus

Saneerauskohteissa tehokas radonin torjuntamenetelmä on talon ulkopuolelle rakennettava radonkaivo.

UKK/FAQ