Blue is the new green

Uponor on edelläkävijä kestävää kehitystä edistävien talotekniikka- ja yhdyskuntatekniikkaratkaisujen tuottajana. Kestävä kehitys on keskeinen osa missiotamme, visiotamme ja strategiaamme. 

Siksi olemme kehittäneet Uponor Blue -tuoteperheen, joka auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi hiilijalanjäljen pienentämiseksi. 

Uponor Blue -tuotteet täyttävät samat standardit, vaatimukset ja käyttöominaisuudet kuin perinteiset tuotteet. Käytetyt menetelmät ja päästöluokitukset on validoitu ISCC- ja EPD-sertifikaateilla. 

Valitsemalla Uponor Blue -tuotteen olet osa matkaamme kohti ympäristöä säästävää tulevaisuutta. Kestävän kehityksen arvoja korostamme sinisellä tunnusvärillä. Uponorilla Blue is the new Green. 

Lisäksi Uponor Blue -tuotteet ovat linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja ilmastotekojen kanssa, joihin kuuluu puhdas vesi ja sanitaatio sekä vastuullinen kulutus ja tuotanto. 
Uponor Blue -tuotteiden avulla voit vähentää hiilidioksidipäästöjä 55 % vuoteen 2030 mennessä. Tämä vähennystavoite – "Fit for 55" – on EU:n asettama välitavoite matkalla kohti hiilineutraalia Eurooppaa. 

Tulevaisuuden markkinoilla on sijaa ainoastaan kestävän kehityksen mukaisille tuotteille.
- Michael Rauterkus, Uponor Oyj:n toimitusjohtaja 

Lue lisää Fit for 55 -esityksistä

Uponor tekee kaupungeista sinisiä!

EU:n hiilijalanjäljen vähentämiseksi olevat tavoitteet vuodelle 2030 osoittavat tietä hiilineutraaliin Eurooppaan vuoteen 2050 mennessä. Uponor Blue -tuotteet auttavat sinua saavuttamaan kestävät tavoitteesi ja rakentamaan ympäristöystävällisiä kaupunkeja. Yhdessä teemme kaupungeista sinisiä!

  • 2021
  • 2022
  • 2025
  • 2030

Ensimmäinen Uponor Blue -tuote lanseerattu

Ultra Rib 2 Blue on ensimmäinen viettoviemäriputki, jonka hiilijalanjälki on jopa 70 % pienempi. Tämä saavutettiin käyttämällä yli 50 % sertifioitua uusiutuvaa raaka-ainetta.


Blue is the new green

Uponor Blue -tuotteiden ydin on kestävä kehitys. Joko käyttämällä kierrätettyä tai uusiutuvaa raaka-ainetta tai saavuttamalla säästöjä paremman suorituskyvyn ansiosta.

PEX Pipe Blue

PEX Pipe Blue lanseerataan asuin- ja liikerakennuksiin. Uponor PEX Pipe Blue on markkinoiden ensimmäinen biopohjainen PEX-putki, jonka hiilijalanjälki pienenee jopa 88 %.


40 % tuotteista ovat Uponor Blue -tuotteita

Vuoteen 2025 mennessä 40 % tuotteistamme täyttää Uponor Blue -tuotteiden vaatimukset ja antavat täyden tietojen läpinäkyvyyden EDP-sertifioinnilla.


Olemme saavuttaneet tavoitteemme

Vuonna 2030 kaikilla tuotteillamme on EPD-sertifikaatit ja ne ovat Uponor Blue -tuotteita. Olemme saavuttaneet ympäristötavoitteemme.

Mikä tekee Uponor Blue -tuotteista kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia?


Uponor Blue -tuotteet tukevat kestävää kehitystä eri tavoin. Ne perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin tai kierrätysmateriaaleihin, tai niiden kestävämmät käyttöominaisuudet säästävät resursseja. Uponor Blue -tuotevalikoima auttaa sinua vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja täyttää samat standardit, vaatimukset ja käyttöominaisuudet kuin perinteiset tuotteet. 

Tarjoamme kaikki tuotetietomme täysin läpinäkyvästi, jotta voit varmistua niiden olevan kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia ja todentaa hankkeesi myönteiset ympäristövaikutukset. Kaikki kestävää kehitystä koskevat toimintatapamme on validoitu kolmannen osapuolen sertifioinneilla. EPD -ympäristöselosteen ja ISCC Plus (International Sustainability & Carbon Certification) -sertifioinnin ansiosta saat luotettavaa tietoa valitsemiesi Uponor Blue -tuotteiden hiilidioksidipäästövähennyksistä.  

Massatasapainomenetelmä

Massatasapainomenetelmä (Mass Balance) on yksi helpoimmista ja kustannustehokkaimmista tavoista vähentää infratuotteiden tuotannossa syntyvää hiilijalanjälkeä.

Siinä korvataan osittain fossiilipohjaista neitseellistä materiaalia uusiutuvalla raaka-aineella, joka voidaan jäljittää ensimmäisiin keräyspisteisiin. Massatasapainomenetelmä mahdollistaa asteittaisen siirtymisen fossiilisista raaka-aineista uusiutuviin raaka-aineisiin, lisäämättä juurikaan tuotteen kustannuksia. 

EPD -ympäristöseloste

EPD on standardoitu ja kolmannen osapuolen varmentama asiakirja, jossa selvitetään tuotteen ympäristövaikutukset. Siinä arvioidaan tuotteen ympäristövaikutuksia sen koko elinkaaren ajalta ja esitetään sen hiilijalanjälki.

Näin voit vertailla luotettavasti eri tuotteita, jotka on kehitetty samaan käyttötarkoitukseen. Monilla Uponorin tuotteilla on jo EPD -sertifiointi, ja niiden ympäristövaikutukset voidaan esittää läpinäkyvästi. 

Tutustu Uponor Blue -tuotteisiin

Ultra Rib 2 Blue

Ultra Rib 2 Blue  on kestävää kehitystä edistävä viettoviemäriputki, jonka hiilijalanjälki on 70 % pienempi. Vähennys saadaan käyttämällä raaka-ainetta, jonka koostumuksesta yli 50 % on uusiutuvaa raaka-ainetta. Putken valmistuksessa käytetään massatasapainomenetelmää (Mass Balance model).

Pex Pipe Blue

Markkinoiden ensimmäinen biopohjainen PEX-putki, jonka hiilijalanjälki on jopa 90 % pienempi fossiilipohjaisiin PEX-putkiin verrattuna.

IQ Blue

IQ Blue on ensimmäinen kestävää kehitystä edistävä muovinen sadevesiputki, joka vähentää hiilijalanjälkeä jopa 70 %. Merkittävästi pienempi hiilijalanjälki saavutetaan putken koostumuksen ansiosta, sillä yli 50 % sen raaka-aineesta tulee sertifioidusta uusiutuvasta raaka-aineesta.

Fit for 55

EU on asettanut itselleen sitovan tavoitteen saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Välivaiheena kohti tätä tavoitetta EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.
Fit for 55” on joukko esityksiä, joilla tarkastetaan ja päivitetään EU:n lainsäädäntöä, jotta uudet käytännöt ja lait ovat vuodesta 2030 lähtien ilmastotavoitteiden mukaisia. Kokonaisuuteen sisältyy myös uusia aloitteita.
Uponor Blue -tuotteiden avulla olet hyvää vauhtia matkalla kohti 55 prosentin hiilidioksidipäästövähennystä vuoteen 2030 mennessä ja voit saavuttaa täyden hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä.