Lumensulatuksella turvallista kulkemista talvella

Turvallisuutta lisäävä ja energiatehokas lumensulatusjärjestelmä

Uponor-lumensulatusjärjestelmä on energiatehokas ja turvallinen ratkaisu lumensulatukseen. Se sopii katujen, torien, kenttien, pihojen ja ajoliuskojen sulanapitoon. Sulat kulkuväylät vähentävät kiinteistön talvikunnossapitotöitä, varmistavat turvallisen liikkumisen alueella ja ehkäisevät vaaratilanteita, kuten jäisellä kadulla kaatumisia. Järjestelmää voidaan käyttää myös isojen rakennusten peruslämmitykseen.

Lumensulatusjärjestelmässä menoveden lämpötilaksi riittää jopa +35 °C vesi, jolloin järjestelmän käyttö on myös energiatehokasta. Suurten alueiden sulanapito voidaan näin toteuttaa kustannustehokkaasti. Matalan menoveden ansiosta järjestelmässä voidaan käyttää lukuisia erityyppisiä lämmönlähteitä, kuten kaukolämmön paluuvettä ja prosessien jätelämpöä, mikä alentaa järjestelmän käyttökustannuksia ja varmistaa myös ns. ”hukkalämmön” hyödyntämisen tehokkaasti. Lämmönlähteenä voidaan käyttää myös erillistä lämpöpumppua.

Lumensulatusjärjestelmä tuo säästöjä katujen ja kenttien kunnossapitokustannuksiin. Säästöä syntyy mm. auraustöissä ja hiekotuskuluissa. Lumensulatusjärjestelmän ansiosta vältetään hiekoitushiekan levittämisestä ja sen pois keräämisestä aiheutuvat kulut, eikä hiekoitushiekan vaikutuksia erilaisiin katupäällysteisiinkään tarvitse murehtia. Sulana pysyvillä kaduilla on turvallista kulkea ja lisäkustannuksia kaatumista ei pääse syntymään.

Uponor-lumensulatusjärjestelmän edut

  • Energiatehokas - järjestelmän toteutuksessa voidaan hyödyntää erilaisia hukkalämpöjä
  • Turvallinen - varmistaa turvallisen kulkemisen ja työskentelyn sulatetulla alueella
  • Kustannustehokas - luo turvaa kohtuullisin käyttökustannuksin ja tuo säästöjä huoltokustannuksissa

Oikealla suunnittelulla toivottuun lopputulokseen

Lumensulatusjärjestelmä suunnitellaan ja mitoitetaan aina kohdekohtaisesti. Suunnitteluun vaikuttaa mm. kohteen käyttötarkoitus, sulatettavan alueen tavoitetila (kuiva, sula, loska) ja mitoitusolosuhteet. Lumensulatusjärjestelmä eroaa perinteisestä lattialämmitysjärjestelmästä siten, että se toimii yleensä aina täydellä teholla ja virtaamalla tehontarpeiden ollessa suuret.

Lämmönlähteestä tuleva ensiölämpö siirretään vaihtimella lumensulatusjärjestelmään, ja putkipiirissä oleva kiertovesipumppu kierrättää lämpimän veden järjestelmässä. Maanpinnan alla sijaitseva lämpötila-anturi pitää lämpötilan halutulla tasolla.

Uponor-lumensulatus on turvallinen ja kestävä järjestelmä, joka on myös helppo asentaa ja suunnitella.

Rakenne, joka sopii jokaiseen kohteeseen

Uponor-lumensulatusjärjestelmän rakenne on muokattavissa jokaiseen kohteeseen.
  • Järjestelmä koostuu Uponor Comfort Pipe PLUS -putkista ja teollisuuskäyttöön tarkoitetusta jakotukista
    • Kaikki asennettavat putket ovat PeX-a, materiaalia, eli syöpymisvaaraa ei ole
    • Putkikoot pääsääntöisesti 20mm ja 25mm 
  • Syöttöputkina lämmönlähteen ja sulatusputkiston välissä käytetään Uponorin eristettyjä Ecoflex-putkia
  • Asennusväli vaihtelee normaalisti 200-350mm välillä sulatustavoitteista riippuen

Lumensulatuksen aineistoja

Tuotekortti Magna-jakotukit

Tuotekortti Magna-jakotukit

Tuotekortti

PDF 784 KB
Uponor IM Magna Industrial Manifold

Uponor IM Magna Industrial Manifold

Industrial Manifold

PDF 1 MB