Salaojitus ja kuivatus

Pienennä tulvimisriskiä pelloilla ja asutusalueilla

Vesi ja suuret sademäärät voivat aiheuttaa mittavia vahinkoja. Uponor tarjoaa tehokkaita kuivatusratkaisuja, joiden avulla on mahdollista välttää kellareiden ja teiden tulviminen tai optimoida maa- ja metsätalouden sato.

Talon perustuksen ja ympäristön suojaaminen veden aiheuttamilta haitoilta salaoja- ja sadevesijärjestelmien avulla on ehdottoman tärkeää sekä rakennukselle että sen asukkaille.

Peltosalaojaputket ovat taipuisia, aallotettuja PVC-putkia, joiden pääasiallinen käyttöalue on peltojen ja viheralueiden salaojittaminen. Avo-ojien muuttaminen viljelymaaksi salaojituksen avulla suurentaa viljeltävää peltopinta-alaa 10–20 %.

Uponorin kuivatusratkaisut

Sadevesijärjestelmät ja salaojajärjestelmät rakennuksille

Laadukkaalla sadevesi- ja salaojajärjestelmällä estetään rakenteiden kosteus-, home- ja routavauriot.

Peltosalaojitus

Avo-ojien muuttaminen viljelymaaksi salaojituksen avulla suurentaa viljeltävää peltopinta-alaa 10–20 %.

Kuivatuksen aineistoja

Kiinteistön kuivatus - Pientalon kuivatusputkistot

Kiinteistön kuivatus - Pientalon kuivatusputkistot

Esite omakotitalon kuivatusjärjestelmästä kuluttajille

PDF 1 MB
Peltosalaojitus

Peltosalaojitus

Esite peltosalaojituksesta ammattilaisille

PDF 434 KB