Energiajärjestelmät

Energiaa maaperästä ja vesistöistä

Uusiutuvaa energiaa hyödyntävien ratkaisujen käyttö kasvaa vähitellen mutta varmasti. Etenkin isoissa kiinteistöissä kannattaa miettiä usein jo suunnitteluvaiheessa maa- ja kalliolämpöratkaisuja. Uponorin maa- ja kalliolämpöputkistoilla lämpö kerätään maaperästä, kalliosta tai vesistöstä lämpöpumpuille. Järjestelmiin toimitetaan lämmönkeruuputkien ja kokoomakaivojen lisäksi kaikki tarvikkeet.

Uponor on kehittänyt ratkaisuja lämmönkeruun ja -siirron lisäksi erilaisiin energiasovelluksiin, kuten energiantuotannon raaka-aineiden kuljetukseen ja varastointiin. Muita käyttökohteita ovat esim. jäähdytysveden imu- ja purkuputkistot teollisuudessa ja voimalaitoksissa.
 
  • Maalämpö on turvallinen, varma ja ympäristöystävällinen lämmitys- ja viilennysenergian lähde, jota voidaan hyödyntää mm. maalämpöputkien ja energiapaalujen avulla
  • Kallio- ja vesistöasennukseen käytetään yleensä ns. tuplaputkea, jossa putkiparin toiseen päähän on valmiiksi hitsattu paluukulma
  • Eristettyä putkea käytetään kiinteistön sokkelin läheisyydessä tai siirtoputkina lämmönkeruupaikalta kiinteistöön

Uponorin energiajärjestelmät

Jäähdytysveden imu- ja purkuputket

Kestävät Weholite putkistot vedenalaisiin asennuksiin

Maalämpö

Maalämpö on kestävä valinta. Se on joko maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta uusiutuvaa lämpöenergiaa, joka kerätään talteen maalämpöpumpun ja putkiston avulla.