Maalämpö

Maalämpö on uusiutuvaa ja kustannustehokasta energiaa

Maalämpö on kestävä valinta. Se on joko maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta uusiutuvaa lämpöenergiaa, joka kerätään talteen maalämpöpumpun ja putkiston avulla. Maalämmön ansiosta maaperä on talvella selvästi lämpimämpi kuin ulkoilma. Maalämpö on peräisin pääosin auringosta. Osittain se on myös geotermistä energiaa, jota syntyy maan sisällä tapahtuvan radioaktiivisen hajoamisen seurauksena. Maalämpö, joka on peräisin auringon säteilystä, ulottuu Suomessa vain noin 15 metrin syvyyteen. Tästä johtuen kallioperään poratuista kaivoista saatava lämpö on alkuperältään pääsääntöisesti juuri geotermistä energiaa. Maalämpö ei ole hupeneva luonnonvara, joten sen loppumista ei tarvitse pelätä, ja sitä voidaan hyödyntää hyvällä omatunnolla.

Maalämpö sopii kaikkiin rakennustyyppeihin

Maalämpöä voidaan käyttää energianlähteenä käyttöveden lämmityksessä ja lämmönjakojärjestelmissä, kuten lattialämmityksessä ja -viilennyksessä. Maalämpöä voidaan hyödyntää kaikentyyppisissä rakennuksissa omakotitaloista suuriin toimisto- ja teollisuusrakennuksiin. Maalämmön suosio on Suomessa korkea, ja maalämpumppu onkin ollut 2000-luvulla yleisin valinta lämmitysjärjestelmäksi uusissa pientaloissa. Sen käyttö on edullista ja vaivatonta.

Maalämmön edut muihin ratkaisuihin nähden

Kun maalämpöä käytetään energianlähteenä lämmönsäätelyjärjestelmille, saadaan kattava ratkaisu niin lämmitykseen kuin jäähdytykseen. Yhdistelmälaitteistot ovat tehokkaampia ja helpommin asennettavia kuin erilliset lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät. Etuna moneen muuhun ratkaisuun nähden on myös se, että laitteisto tarvitsee vain vähän tilaa.

Maalämpö on myös edullinen valinta

Vaikka maalämpöjärjestelmän investointikustannukset ovat hieman korkeammat kuin tavanomaisten lämmitys- ja jäähdytyslaitteistojen, on takaisinmaksuaika lyhyt varsinkin käytettäessä matalalämpöistä lämmönjakojärjestelmää, kuten lattialämmitystä ja -viilennystä. Pitkällä tähtäimellä maalämpö tulee kaukolämpöä edullisemmaksi monella tavalla. Asennushintaan vaikuttavat muun muassa poraussyvyys ja maalämpöpumpun malli. Maalämmön käyttökustannukset liikkuvat omakotitaloissa vuositasolla tyypillisesti sadoissa euroissa.

Mihin maalämmön ympäristöystävällisyys perustuu?