Radonin poisto saneerauskohteessa

Radonsaneeraus onnistuu rakenteita rikkomatta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaan asunnon ja työpaikan huoneilman radonpitoisuuden ei tulisi ylittää 400 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m³). Enimmäisarvon ylittäviä asuntoja ja työpaikkoja voi olla kaikkialla Suomessa, mutta suurin todennäköisyys niiden löytymiselle on Etelä-Suomessa ja Pirkanmaan alueella.

Radonjärjestelmällä pyritään vähentämään maaperän radonpitoisen ilman virtausta sisätiloihin. Radonkaivo on helppo ja tehokas radonkorjausmenetelmä: kaivo asennetaan rakennuksen ulkopuolelle ilman pihan suurta auki kaivamista. Järjestelmän yhteyteen asennettu poistoilmapuhallin synnyttää talon alle alipaineen, joka imee radonkaasun imukanavaan ja siirtää sen siirtokanavaa pitkin pois rakennuksen läheisyydestä. Järjestelmän tehokkuus on parhaimmillaan, kun rakennuksen alla on karkeaa maa-ainesta.

Valmis tuotepaketti radonsaneeraukseen

Asennusvalmis Uponor-radonjärjestelmä pientalon radonsaneeraukseen sisältää puhallinkaivon, putket ja yhteet sekä muut tarvikkeet.

Järjestelmä asennetaan talon ulkopuolelle, joten asentaminen ei riko talon rakenteita kuten esim. radonimuria asennettaessa. Imuputki asennetaan perusmuurin läheisyyteen, anturaperustuksen alapuolelle ulottuvaan imukuoppaan. Rei'itetty imuputki imee pohjasorasta radonpitoista ilmaa ja aiheuttaa samalla alipaineen rakennuksen alle. Radonpitoinen ilma johdetaan edelleen rakennuksesta poispäin suunnatun tuuletuspaalun kautta ulkoilmaan. Valmiiksi mitoitettu järjestelmä on kustannuksiltaan tehokas ja tarvittaessa järjestelmää on helppo myös täydentää muilla Uponorin tuotteilla kohteeseen sopivaksi.
Radonin poisto saneerauskohteessa - Uponor